OMRÅDESBELYSNING

Armaturernas placering, framhävandet av olika funktioner samt vad området används till är viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller områdesbelysning. En belysning anpassad efter hur området används ger möjlighet till en energieffektiv och långlivad lösning med låga underhållskostnader och ett jämnt och behagligt ljus. Genom att förse belysningen med styrning kan ljuset anpassas efter olika användningsändamål, samtidigt som armaturernas livslängd förlängs.
Vid planeringen av områdesbelysningen är det viktigt att ta hänsyn till bländningsfaktorn, för att folk ska må bra. En väl genomförd led-belysning skapar goda förutsättningar för videoövervakning och förebyggande åtgärder mot olika typer av skadegörelse. Greenleds belysningsexperter hjälper dig gärna med planeringen av områdesbelysningen kring t ex parker, parkeringar, fasader och gångstråk för att uppnå det bästa resultatet.

Skicka anbudsbegäran

92%

AV VÅRA KUNDER REKOMMENDERAR GREENLED UTAN FÖRBEHÅLL
Aktuella produkter
Kontakta oss

Våra belysningsexperter hjälper dig att hitta en belysningsanpassning som passar just för dig.

Kontakta oss

Skicka anbudsbegäran om belysningslösning