SPARANDE FRÅN FÖRSTA MÅNADEN UTAN INITIAL RESERVERING!

Varje företag vet att en uppgradering av belysningen är en investering som kan betala sig själv redan från första månaden. LED-tekniken har utvecklats dramatiskt på kort tid och belysningens energieffektivitet är på en helt ny nivå. Samtidigt har priserna sjunkit avsevärt. Om du har sajter där belysningen inte har bytts ut på några år är chansen stor att du betalar tusentals euro extra varje månad. Med Greenled Monthly kan du sänka dina månadskostnader enklare än någonsin, och utan någon initial investering.

Vad är nytt i belysningen med Greenled Monthly?

Greenleds månadsmodell erbjuder ett unikt sätt att uppgradera belysningen på praktiskt taget alla platser till energieffektivitet utan en stor initial investering. Denna modell ger företag tillgång till marknadsledande belysningslösningar för en månadsavgift, som täcker allt från design till installation och underhåll. Det är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra kvaliteten på arbetsmiljön och samtidigt minska koldioxidavtrycket. Månadsmodellen är utformad för att frigöra ditt företags resurser så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

  • Ingen initial investering: belysningsuppgraderingar genomförs utan initiala kostnader, vilket möjliggör omedelbara besparingar.
  • Fast kostnadsstruktur: Månadsavgiften fördelar kostnaderna jämnt, vilket förbättrar budgeteringen och den ekonomiska förutsägbarheten.
  • Fördelar: Månadsavgifterna är avdragsgilla, vilket ger ytterligare fördelar.
  • Underhållsfritt: Vi tar hand om underhållet av belysningen, ser till att den fungerar och uppgraderar vid behov.
  • Facilitering: En operatör ansvarar för hela genomförandet från början till slut

Vad vet jag om Greenled Monthly fördelas oss?

Om din fastighet inte har uppdaterat sin belysning under de senaste 5 åren kan du betala alldeles för mycket för belysning för ingenting. Om den har blivit över 10 år gammal kommer du nästan säkert att kunna göra betydande besparingar. Vi bedömer besparingspotentialen för varje anläggning tillsammans med kunden och tar hänsyn till antalet befintliga lampor, total energiförbrukning och belysningsbehov. Utifrån detta gör vi upp en plan och ger dig en uppskattning av hur mycket du kan spara med modern belysning. Boka ett möte idag.

Kontakta oss

Läs mer om GREENLED MÅNADLIGT-VÅR SERVICEMODELL-NÄR DU LADDAR NED DENNA SIDA:

TURNKEY BELYSNING

Enkelt att uppnå en belysning. En aktör och ansvarsperson. Spara tid och pengar.
1. KARTLÄGGNING OCH BELYSNING PLANERING
2. LEVERANS, INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING
3. LJUS SOM TJÄNST

Varför är belysning en av de bästa investeringarna?

Vid jämförelsen mellan befintlig och ny belysning fokuserar man ofta enbart på energiförbrukning eller energibesparingar. Energiförbrukningen är dock bara en bråkdel av fördelarna med ny belysning. Korrekt utformad belysning ger betydligt fler ekonomiska fördelar, inklusive minskade olyckor, fel och frånvaro, samt ökad produktivitet och energi. Särskilt i våra nordliga förhållanden är belysningen en av våra viktigaste energikällor. Kontakta oss för att diskutera vidare.

Kontakta oss