LYSRÖR TILL LED – ALLT OM LAGÄNDRINGEN

Lysrör kommer snart att vara ett minne blott. I synnerhet T5- och T8-lysrör ska vara helt utfasade i EU senast 2023 och får inte längre tillverkas efter den 24 augusti 2023. Det finns hundratusentals sådana lysrör i Sverige.

Användare av lysrören, i praktiken företag och offentliga aktörer, uppmanas nu att utarbeta en långsiktig plan som inte bara tar hänsyn till lagens minimikrav, utan också till belysning som en kritisk miljöfaktor. När lagändringen närmar sig är det värt att se bortom energibesparingar för att säkerställa att ljusets hälsoeffekter beaktas i ny belysning.

På den här sidan har vi sammanställt en omfattande kunskapsbas där du kan hitta mer information om både förändringen och belysning av hög kvalitet. Våra experter på LED-belysning finns här för att hjälpa dig att skapa en långsiktig belysningslösning som förbättrar arbetsförhållandena.

LAGÄNDRINGEN I KORTHET:

 • Lagen förbjuder utsläpp införande av nya lysrör på marknaden efter den
  24.8.2023.
 •  I fastigheter med lysrör, så måste alla lamporna lysrören bytas ut.
 • Alla lysrör i ett rum ska bytas ut samtidigt (inte en i taget).
 • Anledningen till lagändringen är kvicksilvret i lysrören. Förändringen syftar
  också till en mer energieffektiv belysning: LED förbrukar 50–70% mindre
  energi än lysrör.
 • Var förberedd på lagens krav och gör en långsiktig plan med hjälp av experter.
  (s.k. T5- och T8-lysrör är de vanligaste lysrören i lamporna på kontor och i
  lagerlokaler)

FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN UPP TILL 30 %

En korrekt designad LED-lösning minskar arbetsolyckor med upp till 10 % och förbättrar produktiviteten 
med upp till 30 %. En lagändring kommer oundvikligen, så det är värt att fixa belysningen på en gång.

Från lysrör till led – tre sätt att byta lampor

Att byta från lysrör till LED-lampor är ett bra sätt att förbättra belysningen, energieffektiviteten och hållbarheten i en lokal. Det finns tre olika sätt att byta lamporna, och alla sätten skiljer sig åt i fråga om hållbarhet, säkerhet och praktiska egenskaper. Här är alternativen i korthet:

 1. En människocentrerad belysningslösning baserad på energibesparing, visuell synlighet och biologiska faktorer (dygnsrytm).
  • Det mest rationella alternativet när det gäller de totala livscykelkostnaderna, med hänsyn till energibesparingar, mänskligt välbefinnande och förbättrad arbetseffektivitet.
 2. En belysningslösning som bygger på energibesparing och god visuell syn.
  • Uppfyller målen i belysningsstandarden för säkert arbete.
 3. Endast en lösning som uppfyller kraven i lagen: Led-rör Retrofit eller konverteringssats.
  • Kan strida mot gällande lagstiftning och orsaka hälsoproblem, t.ex. huvudvärk.

Viktig belysningsstandard EN12464-1 - varför är den viktig?

Belysningens kvalitet är en viktig faktor för ett utrymmes komfort och funktionalitet, men också för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Belysningsstandarden EN12464-1är utformad för att definiera minimikrav för olika utrymmen och belysningslösningar. Denna standard säkerställer att belysningen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Standarden EN12464-1 innehåller exakta krav på ljusets mängd, fördelning, nyans och ljusstyrka i en mängd olika miljöer, till exempel kontor, skolor, kommersiella lokaler och industrimiljöer.

Genom att uppfylla kraven i standarden EN12464-1 säkerställs att belysningen är optimal för ändamålet. Genom att följa standarden kan man också undvika de skadliga effekterna av belysning, t.ex. bländning, ansträngda ögon och
huvudvärk.

 •  Den viktigaste standarden för belysningsplanering är EN12464-1, som tar hänsyn till ljusmängd, bländning, cylindrisk belysning och form.
 • Belysning som uppfyller standarderna och är väl utformad för att stödja dygnsrytmen ökar produktiviteten med upp till 30 %.
 • Standardbelysning minskar antalet arbetsolyckor med upp till 10%.

Att byta ut lysrör mot LED-belysning är en miljöåtgärd som snart kommer att bli obligatorisk. En förändring av belysningen, om den genomförs på ett ansvarsfullt sätt, är också en välfärdshandling. När det gäller lagändringen är det bra att se bortom energibesparingar och beakta belysningsstandarder i lösningen. Vi tar också hänsyn till miljön (ESG) och människor (WELL) i våra belysningslösningar.

 

KONTAKTA OSS OCH GÖR EN PLAN NU

En säker, hälsosam och arbetsvänlig LED-belysningslösning är bara ett klick i från dig. Låt oss hjälpa dig när lagen ändras för att göra din belysningslösning långlivad, livscykelkostnadseffektiv och underhållsfri. Skicka formuläret nedan så hör vi av oss till dig!

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? TA KONTAKT