Belysningsstyrningssystem

När du väljer ett belysningsstyrningssystem är det viktigt att förstå det område som ska belysas, dess förutsättningar och personers aktivitet i lokalerna. I Greenleds produktsortiment hittar du styrningsmetoder för små och stora behov, som alltid använder pålitlig och högkvalitativ teknik.

Små lokaler: smarta armaturer

I små utrymmen styrs belysning av smarta LED-armaturer, som alla fungerar som oberoende enheter. Armaturerna justerar automatiskt ljuseffekten baserat på närvaro och dagsljus. Ett begränsat antal armaturer kan även styras som en grupp genom sensorer.

 • En prisvärd lösning för ett mindre antal armaturer (1–100)
 • Enkelt att implementera, inget behov av programmering
 • Dagsljuskompensation och närvarosensorer sparar energi och ökar komfort

Utforska Alfa-produktfamiljens armaturer

Medelstora fastigheter: routerlösningar

En DALI-baserad routerlösning används för att skapa armaturgrupper som följer specifik styrning. I routerlösningen har varje armatur en adress och kan därför styras som enskilda enheter eller programmeras för att fungera som en grupp.

 • Flexibel belysningsstyrning för medelstora fastigheter (100–250 armaturer)
 • Belysningsgruppstyrning och enskild armaturstyrning
 • Automatiserad belysningsstyrning som är förprogrammerad för beställning
 • Enkelt att utöka

Fråga våra experter för mer information

Stora fastigheter: belysningshanteringssystem

Ett belysningshanteringssystem kan användas för att styra enskilda armaturer, grupper av armaturer eller belysning för flera fastigheter från ett användargränssnitt. Ett system som möjliggör fjärrstyrning och tydlig rapportering ger både flexibilitet och betydande extrabesparingar.

 • Smart belysningsstyrning för stora utrymmen (mer än 250 armaturer)
 • Fjärrstyrning av flera fastigheter från ett gränssnitt
 • Användarvänlig belysningshantering
 • Omfattande rapporter om belysningshantering och energibesparingar
 • Integrationsgränssnitt för fastighetsautomatisering

Fråga efter en offert på belysningshantering

Utomhus: smart gatubelysning

I gatuarmaturerna programmeras en nattdämpningsprofil för föraren, som automatiskt ändrar mängden ljus enligt den fördefinierade profilen. Gatuarmaturer kan ha Smart City-kontakter i sig, kopplade till utrustning som gör att en enda armatur fungerar som en oberoende enhet. I det här fallet kan en armatur exempelvis reagera på en fotgängare som närmar sig.

 • Dämpningsprofilen för armaturgrupper sparar energi och automatiserar gatubelysning
 • Intelligent, armaturbaserad styrning optimerar ljusnivåerna och förbättrar säkerheten

Fråga om information om gatubelysningsstyrning

GREENLED–PRODUKTER

Energieffektiva, finsktillverkade armaturer av hög kvalitet