MODERN LOGISTIKBELYSNING FÖRBÄTTRAR LAGEREFFEKTIVITET

Logistik fortsätter att vara allt viktigare för dagens företag. Antalet produkter och tjänster ökar, avstånd växer, leveranstider blir kortare och fler och fler produkter kräver kylförvaring.

Logistikanläggningar är ofta stora, har högt i tak och det finns lite eller inget dagsljus. Vanligtvis är belysningen på hela tiden i hela anläggningen och använder massor av energi.

Smart belysningsstyrning kan ge många fördelar för logistikanläggningar. Väldesignad belysning sparar inte bara energi, utan främjar även produktivitet och personaltillfredsställelse, förbättrar arbetssäkerheten och bidrar till att undvika fel.

VIKTIGA EGENSKAPER FÖR LOGISTIKBELYSNING

Tillräckligt med ljus. Logistikhallar med högt i tak kräver kraftfulla armaturer som producerar tillräckligt med ljus för att nå från de högsta hyllorna hela vägen ned till golvnivå. Armaturoptik spelar en avgörande roll och måste vara anpassad för de trånga utrymmena mellan hyllor. Optiskt lämpliga armaturer lyser upp de vertikala ytorna på hyllorna bra, förbättrar synlighet för skyltar och pallmärkningar samt möjliggör säker plockning och nedsättning av varor.

Jämn belysning. Det räcker inte att enbart ha höga belysningsvärden. Belysningen måste också vara jämn och belysningsstandarden specificerar minimivärden för enhetlighet. Standardkravet är dock endast minimum, som helst bör överskridas. Enhetlighet eller jämnhet är viktigt för både arbetssäkerhet och noggrannhet, eftersom skuggor ger trötta ögon och sämre synlighet. Det ska inte finnas några mörka områden som är synliga för det mänskliga ögat i arbetsområdet.

Bländningsfri belysning. Bra logistikbelysning är bländningsfri även om du måste titta uppåt. Inom logistik är så ofta fallet för gaffeltrucksoperatörer när de flyttar laster nära taket. Bländande ljus kan även leda till arbetsplatsolyckor och i vilket fall som helst har det en negativ effekt för komforten. Att förhindra bländning är ett särskilt fokusområde vid design av logistikarmaturer.

Smart belysningsstyrning. Vissa av gångarna är alltid tomma i en logistikhall, vilket innebär att gångspecifika detektorer kan ge många fördelar för logistikbelysning. Smart belysningsstyrning håller belysningen på en låg nivå och vrider upp den automatiskt när någon kommer in i gången. Smart belysningsstyrning kan hjälpa logistikanläggningar att spara upp till 80–90 % på energi och samtidigt förbättra komfort och förlänga armaturernas livslängd.

Människoorienterad belysning. De viktigaste fördelarna med att modernisera din belysning handlar om mänskligt välbefinnande. Tillräckligt med ljus och rätt färgtemperatur gör arbetsplatsen säkrare, stöder en naturlig dygnsrytm och stimulerar vakenhet. Som en konsekvens kan bra belysning minska fel och öka produktivitet och effektivitet.

SLÅ DIG IHOP MED ETT PÅLITLIGT FÖRETAG

Väldesignad logistikbelysning förbättrar produktivitet, minskar antalet fel och olyckor och sparar en avsevärd mängd energi.

Greenled är en expertpartner på logistikbelysning som levererar ett slutresultat av hög kvalitet. Se våra logistikreferenser eller kontakta våra experter för mer information.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.