MÅNGA PARKERINGSPLATSER HÅLLER ÖPPET DYGNET RUNT

Den viktigaste uppgiften för en parkering är att garantera att det tryggt går att ta sig till och från platsen samt att öka fotgängarnas synlighet i syfte att förebygga olyckor. Många parkeringar håller öppet dygnet runt, så energieffektivitet är en central fråga vid valet av belysningslösning.

Den mest effektiva lösningen uppnås med bra armaturer och intelligent styrning av belysningen. Tillsammans kan dessa stå för en betydande energibesparing på ända upp till 70-80 %, jämfört med traditionell belysning utan styrning.

I Greendleds mångsidiga produktutbud finns goda lösningar på hur belysningen kring parkeringsplatser kan lösas. Vi har en gedigen erfarenhet av belysning på olika typer av parkeringar och hjälper dig gärna att hitta en lösning som stämmer med dina behov.

Skicka anbudsbegäran

92%

AV VÅRA KUNDER REKOMMENDERAR GREENLED UTAN FÖRBEHÅLL
Kontakta oss

Våra belysningsexperter hjälper dig att hitta en belysningsanpassning som passar just för dig.

Kontakta oss

Skicka anbudsbegäran om belysningslösning