PARKERINGSBELYSNING FÖRHINDRAR OLYCKOR OCH SPARAR ENERGI

Många parkeringsplatser är öppna dygnet runt, även under de mörka säsongerna. En parkering kan vara utomhus eller inomhus, fristående eller i anslutning till exempelvis ett köpcenter. Oavsett plats är den viktigaste funktionen för en parkeringsplats att säkerställa smidig parkering, samt säker utfart och infart.

Parkeringsbelysning är ett viktigt element både för säkerhet och energieffektivitet. Bra parkeringsbelysning förhindrar olyckor, gör det smidigare att parkera och sparar energikostnader för belysning.

PARKERINGSBELYSNING: 3 VIKTIGA FAKTORER

Säkert område. Bilar blir ofta påkörda på parkeringsplatser. Vårdslöshet är en stor faktor, men olyckor orsakas också av dålig sikt. Bra parkeringsbelysning säkerställer att området är säkert inte bara för människor som färdas i bil, utan även för fotgängare.

Smidig parkering. Förutom bra allmänbelysning kan belysning även användas för att styra trafik och användning av utrymmet. Till exempel kan belysningsstyrning användas för att visa tillgängliga parkeringsplatser eller för att förbättra säkerheten genom att öka ljusnivåerna nära övergångsställen.

Energieffektiv belysning. Många parkeringsplatser är öppna dygnet runt, vilket gör energieffektivitet till en viktig fråga vid val av belysningslösning. LED-teknik är i sig energieffektiv och dess energieffektivitet kan ökas ytterligare genom att använda belysningsstyrning. Till exempel kan belysningsstyrning använda rörelsedetektions-, schemaläggnings- och dämpningsprofiler.

SÄKER OCH ENERGIEFFEKTIV BELYSNING FÖR DIN PARKERING

Säker och energieffektiv parkeringsbelysning kan uppnås genom att använda högkvalitativa armaturer och smart belysningsstyrning. Belysningsstyrning bidrar till att förlänga armaturernas livstid och uppnå upp till 70–80 % energibesparingar jämfört med traditionell, manuellt styrd belysning.

Greenleds mångsidiga produktutbud omfattar högkvalitativa lösningar för parkeringsbelysning inomhus och utomhus. Vi hjälper gärna till att hitta rätt lösning för dina behov.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.