Hållbar parkeringsbelysning

Sedan det byggdes har Skanssi shoppingcenter lagt extra vikt vid ansvar, hållbarhet och miljövänliga lösningar. Skanssi ingår i en effektivitetsöverenskommelse för fastighetssektorn och har åtagit sig att minska energiförbrukningen med 7,5 % till 2025.

Belysningen på Skanssis bilparkering förnyades eftersom den tidigare belysningen inte längre höll en tillräcklig nivå. Från fastighetsägarens synvinkel är det viktigt att hitta utvecklingsområden och det här LED-projektet var ett av dem.

Med den nya belysningen fortsätter fastighetens energieffektivitet att förbättras – elförbrukningen minskar med 87 % jämfört med föregående belysning. Dessutom ser belysningsstyrning till att kunderna får en trevlig och bra upplevelse i shoppingcentret.

Greenled valdes som leverantör eftersom Skanssi redan har goda erfarenheter av samarbete. Greenled har tidigare levererat LED-belysning för Skanssis parkeringshus under jord.

Samarbetet med Greenled ansågs vara problemfritt och allt fortgick enligt tidsplanen i avtalet. Skanssi shoppingcenter rekommenderar varmt Greenled för andra liknande projekt.

87%

ENERGibesparingar

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.