LÖNSAMT SAMARBETE I NÄSTAN ETT DECENNIUM

IKH bedriver grossisthandel, detaljhandel och egen återförsäljning i hela Finland med 130 butiker. Den växande kedjan har förlitat sig på Greenleds expertis i belysningsfrågor i snart tio år. 

Företaget som uppnått en respektabel ålder på 50 år, har en stabil och framgångsrik verksamhet. Hörnstenarna utgörs av förtroliga relationer och hållbart samarbete. Långsiktigt samarbete bedrivs också inom belysningsområdet.

Betydande fördelar med förnuftiga belysningsinvesteringar

Samarbetet mellan IKH och Greenled inleddes 2011. IKH gjorde sig av med gamla lysrör,som fick bytas ut frekvent, och tog ett kliv över till LED-eran i och med deras första belysningsförnyelse.

Under åren har det framgångsrika pilotprojektet utvecklats till ett mångsidigt partnerskap för att skapa omfattande belysningslösningar. När IKH bygger nya butiker eller renoverar befintliga, säkerställer Greenled god belysning.

”En fungerande belysning är av stor kommersiell betydelse i butikerna. En väl upplyst butik ökar trivseln för kunderna och de anställda. En väl upplyst produkt säljer också bättre än en som står i ett mörkt hörn. Vi planerar därför noga vart hyllorna placeras och hur produkterna på dem kommer att belysas.”

Matti Vainionpää, vice VD, Isojoen Konehalli Oy

Resultaten av ett fungerande samarbete inom handel kan enkelt mätas i pengaflöde, men belysning har också andra funktioner. IKH förstår belysningens kommersiella betydelse på strategisk nivå. Ljuset måste vara av rätt typ, tillräckligt, men även ta hänsyn till bredare miljömässiga och ekonomiska överväganden. Belysningsförnyelsen måste också vara lönsam som investering.

”Ordentlig belysning ökar butikens försäljning, förbättrar trivsel och arbetseffektivitet och sparar samtidigt betydligt betydligt på energi och miljö, när samma utrymme kan belysas med halva energimängden jämfört med tidigare lösningar. Vi anser att en belysningsförnyelse är en klok investering när återbetalningsperioden är rimlig. Ofta är de minskade underhållskostnaderna som erhålls genom ny belysningslösning också en bra anledning att göra investeringen.”

Matti Vainionpää, vice VD, Isojoen Konehalli Oy

Ljusa och smarta lösningar för IKH:s butik i Björneborg

Ett utmärkt exempel på samarbetet är belysningen i IKH:s butik i Björneborg som genomfördes som turnkey tjänst. Målet var att uppnå en tillräcklig ljuseffekt på 1200 lux genom hela butiken. Installationen genomfördes med armaturramsystemet Omega, som sparar leverans- och installationskostnader. Förutom butikslokalerna förnyades också lagerbelysningen med normala armaturupphängningsskenor.

Förutom belysningsteknik användes även intelligent styrning i Björneborgsbutiken. Då kan butikens belysning vid behov även styras på distans från Kauhajokis huvudkontor. Det intelligenta belysningsstyrsystemet Encelium möjliggör inte bara bekväm belysningsstyrning utan även mångsidig energibesparing. Att ändra belysningen är enkelt med ett musklick i önskad riktning. Systemet ger också enkel åtkomst till underhålls-och åtgärdsinformation, även för specifika armaturer.

”Belysningstekniken utvecklas i en otrolig takt med en enorm utveckling under de senaste 5 till 10 åren. Det är tydligt att energi- och miljöbesparande LED-teknik och smarta lösningar för belysningsstyrning är lösningar för modern tid.”

Matti Vainionpää,vice VD, Isojoen Konehalli Oy

IKH & GREENLED: SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

  • Belysningssamarbete sedan 2011
  • Belysningsförnyelser i både nya och renoverade lokaler som Turnkey-tjänst.
  • Ofta genomförd modell: butiksspecifik LED-belysning + intelligent DALI ENCELIUM-styrsystem
  • Lighting as a service: belysningsfinansiering med månadsbetalning istället för investering
Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.