Smart belysning

Smart belysning ger rätt mängd ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Smart belysning sparar resurser, förlänger livslängden för armaturerna och bidrar till att maximera energibesparingar.

Smart belysning underlättar aktiviteter och arbetsuppgifter

Belysning finns i alla inomhuslokaler samt på vägar och fasader. Alla rum används dock inte hela tiden, så det finns ingen anledning att ständigt ha full belysning på. Smart belysning tar hand om det här problemet: den slår på, lyser upp, dämpar och stänger av automatiskt.

Belysning kan programmeras för att underlätta dagliga aktiviteter och arbetsuppgifter. Den kan vara på full kapacitet när produktion pågår, och dämpas under raster. Den kan lysa upp när skymningen faller och tändas när en fotgängare närmar sig. Den kan även främja energinivån för en kontorsarbetare genom att ändras allt eftersom arbetsdagen fortskrider.

Läs mer om belysningskontroll

Smarta lösningar för alla lokaler

Smarta belysningslösningar utgår alltid från det område eller de lokaler som kräver belysning. Olika lokaler har olika mål, som komfort, säkerhet, handel eller produktivitet. Det är därför det finns så många olika smarta belysningslösningar.

Smarta belysningslösningar kan också anslutas till andra anläggningssystem. Eftersom det finns belysning i alla lokaler vi använder är den en viktig källa till information. Exempelvis kan smart belysning visa om fastigheten är tom eller ge information om trafikvolymer.

För att implementera smart belysning är det viktigt att förstå det område som ska belysas, dess egenskaper samt den dagliga aktiviteten i lokalerna. Valet av styrningsmetod påverkas även av fastighetens storlek, antalet ljuspunkter och kompatibilitet med andra system.

Läs mer om belysningsstyrningssystem

GREENLED–PRODUKTER

Energieffektiva, finsktillverkade armaturer av hög kvalitet