Belysning av Shoppingcenter

Shoppingcenter blir i allt högre grad nöjescenter. I dagens shoppingcenter förväntar sig kunderna att också kunna hitta trivsamma caféer och restauranger där de kan ta igen sig en stund, likväl som att hitta den affär de söker.

Belysningen har stor inverkan på försäljningen

I shoppingcenter används belysning för att skapa effekter och för att skilja sig från mängden, men också för att väcka känslor och skapa varumärkesassociationer. Ofta är gångarna i shoppingcenter lite mörkare än de övriga lokalerna för att skyltfönstren ska framträda tydligt och för att vara mer attraktiva. En smart planerad belysning kan väcka köpimpulser och ändra köpbeteende.

. Allt oftare planeras belysningen för olika målgrupper och dess betydelse ökar i produktpresentationen. Allt ska säljas och därför måste sådant som hindrar försäljningen avlägsnas. En dåligt fungerande belysning hindrar inte försäljningen helt, men har definitivt en försämrande effekt. I butikslokalerna behövs det mer ljus vid hyllorna än i gångarna och då måste man vid planeringen vara noga med att belysa de vertikala ytorna. Genom att välja rätt optikalternativ kan man öka belysningseffekten på vertikala ytor avsevärt.

När man talar om shoppingcenter är också parkeringsgarage en viktig del att tänka på. Det är viktigt med bra belysning i parkeringsgarage, entréer och övergångsställen samt offentliga områden så att kunderna upplever det enkelt och tryggt att röra sig i området.

Smart belysning

En nyckelfaktor vid styrning av belysningen är att systemet är intelligent. Om det skymmer utomhus kan man t ex. sänka belysningseffekten vid affärens entré. Om det är klart solsken ute så är det behagligare att komma inomhus om kontrasten till världen utanför inte är så stor. Med smart belysning uppnår man också betydande fördelar kommersiellt sett. I en affär kan man till exempel använda smarta närvarosensorer. Då stiger belysningseffekten när kunden kommer till en hyllgång eller ett försäljningsområde och kundens upplevelse blir bättre samtidigt som produkterna framträder bättre.

Den största energibesparingen kommer från optimeringen av belysningsmängden och kontinuerlig ljusflödesoptimering. Med smart belysning får man också anpassat ljus för såväl påfyllning av hyllor som för städning. Belysningen kan också justeras enligt dygnsrytmen och kompenseras med ljudnivån utomhus. Kundernas beteende och lokalernas användningsgrad kan analyseras med hjälp av sensorer. Ett smart system meddelar när det finns behov av service och ger rapporter på den faktiska energiförbrukningen.

LED- belysning garanterar en enkel belysningslösning med lång livstid för olika typer av butikslokaler. Det minskade effektuttaget som möjliggörs med styrningen sänker belastningen på armaturerna, vilket ytterligare ökar armaturernas livslängd. I praktiken kan man säga att med rätt styrning fördubblas LED- elektronikens livslängd.

I framtiden kommer IoT-data som fås från belysningsstyrningen att vara viktig. Med den kan man uppå kostnadseffektivitet även i övriga kostnader för byggnader. Man får livscykelprognoser, ser förändringar i ljusmängden och får serviceinformation. IoT-data kan också förse användaren med förslag på förbättrad positionering av ljuskällor.

Greenleds belysningslösningar främjar försäljningen

Greenled erbjuder effektiva belysningslösningar som främjar försäljningen både för shoppingcenter och specialiserade affärer.

Minskat servicebehov kombinerat med Greenleds överlägsna garantitider, innebär bekymmersfritt användande i många år framöver. Belysningens betydelse syns i all handel: livsmedel, kläder, glasögon och bilar säljer bättre om kunden ser dem i rätt typ av ljus. Intelligenta belysningslösningar i affärslokaler kan följa hur kunderna rör sig i lokalen och justera ljuseffekten beroende på vart kunden är på väg och markera vilka produkter man vill att kunden fäster uppmärksamhet vid.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.