Omfattande belysningsreform för butikskedjan Motonet

Rätt belysning kan i stor utsträckning förbättra den allmänna känslan i en butik, och bidra till andra fördelar. Ta reda på mer om vad som händer när belysningen i över 20 butiker, istället för en enstaka butik, designas om för att bättre stämma överens med kedjans koncept.

Mer ljus i butikerna och energibesparingar

Motonet är en framgångsrik finsk specialiserad detaljhandelskedja. Företaget grundades 1990 och har expanderat stort till ett nätverk med 35 butiker, som sträcker sig från storstadsområdet till Rovaniemi i norr och hela vägen till Estland. Förutom reservdelar och tillbehör till bilar erbjuds ett brett sortiment av verktyg samt hem- och fritidsprodukter.

Motonets framgång är resultatet av ett mycket systematiskt utvecklingsarbete. Företaget och dess ägare, Broman Group, har utvecklat sin verksamhet långsiktigt och ansvarsfullt. Ett utmärkt exempel på detta engagemang är att Motonet var en av de första i branschen att använda belysning för att skapa en framgångsrik verksamhet.

Under de senaste åren har Motonet gått över till LED-armaturer, särskilt av energibesparingsskäl. LED-belysningsreformen har utförts i alla fastigheter som ägs av företaget. På grund av långa hyreskontrakt har energieffektiv LED-belysning ansetts vara en lönsam investering även i vissa av de butiker som drivs i hyrda fastigheter.

Förutom energibesparingar påverkades beslutet att förnya belysningen även av att Motonets kunder och personal upplevde belysningen i butikerna som otillräcklig. Andra avgörande faktorer var önskemål om de smarta styrningsmöjligheter som fås med modern belysning och det tidskrävande underhållet av gammal belysning i vissa butiker. Med modern LED-teknik minskas behovet av underhåll av armaturer betydligt jämfört med gamla kvicksilver- och lysrörslampor.

Belysning som stödjer butikskonceptet

I Motonets butiker ses belysning som en viktig förbättringsfaktor när det gäller handel. Till exempel behöver färgstark fiskeutrustning, kläder och motorcykeltillbehör visas på ett attraktivt sätt i butikerna, och belysning samt färgåtergivning är då viktiga faktorer. En tillräcklig allmänbelysning i butikerna uppnås genom LED-armaturer som är anpassade efter behovet.

På Motonet fattas alla beslut på kedjenivå, men varje butik är fristående. Efter reformen har alla Motonet-butiker tillräcklig belysning och smart DALI-belysningsstyrning. DALI-styrning har implementerats av Greenled och hanteras via belysningsstyrningssystemet Osram ENCELIUM™. Varje butiksarmatur kan därmed justeras individuellt från huvudkontoret i Joensuu om det behövs.

Enligt Motonets erfarenhet är det smart att ta i lite extra när det gäller belysningen när man designar ett storskaligt belysningsprojekt för hela kedjan för att möta framtida behov. Till exempel ökar en butiksbelysning på 1 300 lux belysningens flexibilitet i stor utsträckning, jämfört med den indikativa nivån på 900 lux. Det är enkelt att sänka belysningsnivån med smart styrning. Begränsning av ström sparar också energi och förlänger armaturernas livslängd, jämfört med en situation där belysning som är underdimensionerad hela tiden körs på maximal kraft.

Med belysningsreformen har Motonets butiker även utfört kommersiella piloter med belysning och smart DALI-styrning. Konkreta exempel på detta är hyllspecifika belysningsexperiment och spotlights placerade nära kassaområden i en höjd på omkring tre meter, för att framhäva utvalda produkter och därmed öka försäljningen. En energieffektiv spotbelysningsstyrning stödjer butikskedjans koncept och ökar komforten i butiksmiljön.

Bild: En energieffektiv spotbelysningsstyrning stödjer butikskedjans koncept och ökar komforten i butiksmiljön.

Effekterna multipliceras på kedjenivå

Övergången till LED-belysning har förbättrat belysningskraften i Motonet-butikerna på ett energieffektivt sätt. Exempelvis har Greenleds belysning i butiken i Roihupelto uppnått energibesparingar på 62 % jämfört med den gamla belysningen. De totala besparingarna för energi- och underhållskostnader under tio år kommer att uppgå till hisnande 250 000 euro. Effekterna är enorma när fördelarna multipliceras för många butiker.

Greenled har spelat en nyckelroll i den stora belysningsreformen i Motonet-butikerna. Den gamla belysningen i butikerna ersattes genom turnkey projekt, med installationer som främst skedde nattetid. På så sätt stördes inte den dagliga kommersiella verksamheten i butikerna.

Uppgraderingarna har medfört mycket positiv feedback från kunder och personal i de Motonet-butiker som tidigare hade dålig, tydligt underdimensionerad belysning. Det är också positivt att notera att belysningsreformen inte har orsakat extraarbete för personalen eftersom Greenled ansvarade för den professionella installationen av armaturerna.

Ömsesidigt förtroende, bra planering och att hålla tidsschemat är viktigt för framgångsrika belysningsreformer. Som ett bevis på smidigt samarbete har Greenled också varit inblandade i andra stora belysningsprojekt inom Broman Group

Belysningsreformen på Motonet i korthet

Greenled implementerade belysningsuppgraderingar i 24 befintliga Motonet-butiker som nyckelfärdiga projekt:

  • En kommersiell ökning med LED-belysning
  • Förbättrar butiksbelysningsnivåer och optimerar energibesparingar
  • Minimerar behovet av underhåll med lösningar som har lång livstid
  • Bidrar till att uppnå ytterligare besparingar och flexibilitet genom det smarta belysningsstyrningssystemet DALI ENCELIUM™
  • Greenleds smarta belysning lyfts även fram i andra Motonet-lokaler, som lager och kontor, där rörelsedetektorer styr belysningen efter behov

62%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.