EN MODERN BELYSNINGSLÖSNING

Belysningen i den gamla delen av köpladan hade nått vägs ände och nu önskade man en modern belysningslösning, som skulle ta hänsyn till kvalitetsfaktorer utöver energibesparingar och underhållskostnader. Valet av leverantör när det gäller belysningslösningen föll på Greenled, som löste utmaningen med hjälp av Omega 144W DALI-armaturer. Belysningens optik har en särskild betydelse, i synnerhet i köplador med högt i tak där ljuskällorna sitter högt och belysningen måste riktas även mot hyllornas innersta del. Vid upplysning av affärslokaler har även färgåtergivningen en viktig roll. Med den nya belysningen uppnås en energibesparing på runt 70 % trots en väsentlig ökning av själva ljusmängden.

70%

ENERGIBESPARING

Mera ljus

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.