Megamarket

Keuruu Megamarket är ett varuhus som etablerades år 2005 i Keuruu, Finland. År 2016 förnyades belysningen i hela varuhusfastigheten och dess omgivning av Greenled. Behaglig och behovsanpassad belysning påverkar både säkerheten i arbetet och produkternas utseende. Den nya belysningen har också gett betydande kostnadsbesparingar.
Keuruu Megamarket är ett lokalt familjeföretag vars verkställande direktör är Kari Ketola. På orten finns bara ett varuhus med ett omfattande varusortiment som innehåller allt från matvaror till byggnadstillbehör. Förnyelse av belysningen kom igång på grund av utmaningar i lysrör- och halogenbelysningens underhåll samt av kostnadsskäl.

– Den främsta orsaken till armaturbytet var ganska omfattande behov av lysrörsbyten vilket orsakade speciella utmaningar, berättar Ketola.

– Den andra orsaken var naturligtvis driftskostnaden. I affären fanns tidigare 649 armaturer vilket innebar i genomsnitt 65 kilowatts förbrukning per timme. Belysningen var tänd i genomsnitt 13 timmar per dag. Driftskostnaden var alltså en viktig faktor, berättar Ketola.

LKYCKAD INSTALLATION STÖRNINGSFRITT FÖR KUNDER

Greenled levererade och installerade den nya belysningen i hela varuhuset, inklusive affärslokalerna, kontor, toaletter, kafeteria, lager med mera. Även belysning av varuhusets omgivning ingick i projektet. Greenled valdes till leverantör, dels för att företaget är inhemskt men även tack vare effektivitet och bra planering.

– Sedan första kontakten började allt rulla verkligen snabbt, säger Ketola.

– Vi planerade en noggrann tidtabell för installationen. Genomförandet var närmast en tiopoängare. Installationen innebar inga störningar för kunder trots att liftarna åkte runt här. Installatörerna skötte sitt arbete verkligen fint, snabbt, effektivt och behagligt med bra attityd, beskriver han.

”JAG KAN HJÄRTLIGT REKOMMENDERA GREENLED”

Ketola har varit mycket nöjd med Greenleds nya belysning. Den nya, behovsanpassade och behagliga belysningen har haft en betydelsefull roll när det gäller arbetssäkerhet och produkternas utseende. Den har också haft en stor påverkan på våra kostnader.

– Belysning har en betydande påverkan på säkerheten i arbetet. Om man kommer in i en skymd eller ojämnt belyst utrymme, och kommer från ett bättre belyst rum kan skillnaden i ljusstyrkan ha stor påverkan och då kan olyckor inträffa, berättar Ketola.

– Energiförbrukningen har minskat med närmare 300 000 kilowattimmar. Det är verkligen en betydande besparing. Vid planeringen beräknade vi att förbrukningen skulle minska med 58 % men jag anser absolut att vi har åstadkommit ett ännu bättre slutresultat. Den nya belysningen betalar sig snabbt genom minskad förbrukning, summerar han.

– Vi har inget att anmärka på hur projektet genomfördes från början till slut. Jag kan verkligen hjärtligt rekommendera Greenled som belysningsleverantör, till andra, avslutar Ketola.

58%

energibesparing

Installation utan att störa kunder

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.