HELHETSLÖSNING MED PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

Syftet med att förnya belysningen i köpladan var att höja energieffektiviteten till en ny nivå. De befintliga T8-lysrörsarmaturerna byttes ut mot Greenleds Omega 144W-armaturer. Greenled tog hand om planeringen och genomförandet av belysningen i hela butiken. Totalt uppnås en energibesparing på drygt 60 % tack vare förnyelsen av belysningen.

>60%

ENERGIBESPARING

Genom en heltäckande belysningslösning

 

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.