OMRÅDESBELYSNING SKAPAR SÄKERHET OCH EN TILLTALANDE OMGIVNING

Vid design av områdesbelysning ser designern till områdets användningsområde, placering av armaturer och punktbelysning av olika aktiviteter. Med rätt belysningsval får kunden en energieffektiv, långsiktig lösning som skapar säkerhet och komfort i miljön.  Ansluten belysningsstyrning möjliggör belysningsjusteringar för olika syften, samtidigt som livstiden för armaturerna förlängs.

Att styra bländning är mycket viktigt inom områdesbelysning. Väldesignad LED-belysning skapar goda förhållanden för videoövervakning och förhindrar vandalism i olika områden. Parker, parkeringar och gångvägar kräver alla unika lösningar för områdesbelysning. Det samma gäller fasader, entréer och skärmtak.

OMRÅDESBELYSNING FÖR OLIKA BEHOV

Parker. Belysning påverkar parkens atmosfär och attraktivitet. Väldesignad belysning förbättrar utseendet för hela området och gör parken till en säkrare plats för alla. Parkbelysning syftar till att skapa en harmonisk atmosfär och betonar ofta olika objekt.

Parkeringsplatser. Parkeringsbelysning syftar till säkerhet dygnet runt. När allmänna belysningskrav tillämpas är parkeringsplatser säkra och tilltalande för alla som passerar förbi, oavsett om det är till fots eller i bil. Belysningskraven för parkeringsplatser påverkas exempelvis av antal användare och områdets läge.

Gångvägar. Upplysning av gångvägar ser till att alla förbipasserande är synliga även under de mörkare delarna av dygnet. Det finns gångvägar i parker och på gårdsplaner där det är viktigt att ta hänsyn till fotgängare. Välupplysta gångvägar visar passager på ett säkert och behagligt sätt.

Fasader, entréer och skärmtak. Belysning har en betydande effekt för en byggnads allmänna utseende. Väldesignad belysning lyfter fram fasaden och gör att den ser välskött ut – huvudingången sticker tydligt ut från omgivningen och entrén är välkomnande. Belysning under skärmtak kan även bidra till att förhindra vandalism och underlätta för personer att hitta sina parkerade transportmedel.

HÖGKVALITATIV OMRÅDESBELYSNING FÖR OLIKA DRIFTSMILJÖER

Hållbara Greenled-armaturer kan anpassas efter många olika behov och driftsmiljöer.

Kontakta Greenleds experter för mer information. Vi hjälper dig att hitta den bästa möjliga lösningen för områdesbelysning.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.