GATUBELYSNING MINSKAR OLYCKOR

Många trafikolyckor sker varje år under förhållanden som myndighetspersoner har definierat som mörka eller dunkla. Gatubelysning kan hjälpa till att förhindra trafikolyckor och spela en avgörande roll för beteende och förmåga hos förare och andra trafikanter.

Belysning förbättrar trafiksäkerheten i besvärliga trafiksituationer som till exempel hög trafiktäthet, dimmiga förhållanden eller komplicerade trafikarrangemang.

Vad tar bra gatubelysning hänsyn till?

De rätta ljusnivåerna. När behovet av gatubelysning avgörs, tas mängd och typ av trafik på den aktuella gatan med i beräkningarna. Kommuner och städer definierar en belysningsklass för gatan som talar om hur mycket belysning som behövs och hur jämn belysningen ska vara. Ju högre klass, desto mer krav på belysning.

Gatans unika funktioner. Gatorna skiljer sig, till exempel, när det gäller gatubredd, stolpavstånd och stolphöjd. För att ge högkvalitativ belysning på varje gata skräddarsys belysningen till rådande omständigheter. Valet av optimal effekt och optik avgörs av denna belysningsplanering.

De externa faktorerna. För utomhusbelysning är vikten av hållbarhet för armaturer högre än någon annanstans, eftersom armaturerna alltid utsätts för extrema yttre förhållanden och möjlig vandalism. Högkvalitativ gatubelysning har en hög IP- och IK-klass, mycket bra värmebortledning samt slitstarka och testade material. Tack vare en lång garantiperiod är även driften säker och bekymmersfri.

De framtida behoven. Städer utvecklas i hög hastighet och det talas alltmer om smarta städer. Detta återspeglas även i gatuarmaturer som anpassas till Smart City-kompatibilitet. Alltmer intelligens införs i gatuarmaturer, som inte bara bidrar till energieffektiviteten utan även till att dela information med andra system.

Gatubelysningstyrning handlar om energieffektivitet

I gatubelysning uppnås energibesparingar vid bytet från traditionella ljuskällor till LED-teknik och optimering av ljuskällor. Förutom energibesparingar ökar belysningsstyrning LED-lampornas livstid.

Gatuarmaturer kan styras som en grupp eller som enskilda armaturer. En nattdämpningsprofil programmeras för användaren, som ändrar mängden ljus enligt den fördefinierade profilen. Gatuarmaturer kan ha Smart City-kontakter i sig, som ansluter till utrustning som gör en enda armaturfunktion till en oberoende enhet. I det här fallet kan en armatur exempelvis reagera på en fotgängare som närmar sig.

Högkvalitativ gatubelysning – bländfri belysning i olika miljöer

Minska kostnaderna för gatubelysning, spara energi och förbättra säkerheten. Greenleds gatuarmaturer tillverkas i Finland och är produkter med lång livstid designade för att hålla i många år. Armaturernas skandinaviska och tidlösa designspråk är perfekt för många olika miljöer.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.