LIV OCH LIVSCYKEL

Staden upphandlade en omvandling av gatubelysningen enligt lagen om offentlig upphandling. Upphandlingskriterierna tog upp livscykelkostnaderna och energieffektiviteten samt armaturernas optiska egenskaper.

Med vår gatubelysningslösning uppnås energibesparingar på drygt 70 % jämfört med traditionell kvicksilverteknik.

70%

ENERGIBESPARINGAR

Ljus i polarnatten

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.