HÅRDA VILLKOR, STARKT LJUS

Helsingfors stad upphandlade ett byte av gatubelysningen enligt lagen om offentlig upphandling. Förutom att erbjuda en energieffektiv lösning handlade kraven som ställdes på armaturerna om bl a hög färgåtergivning, skadegörelseklass och överspänningsskydd. Upphandlingens kvalitetskrav var genomtänkta och syftade på att hitta en lösning med så lång livscykel som möjligt. Upphandlingen ställde dessutom särskilda krav på armaturernas utseende. I priskraven tog man smart nog hänsyn till ett helhetspris, där både inköpspriset och priset på den energi som armaturen förbrukar ingick.

Bytet av gatubelysningen i Helsingfors stad genomfördes med hjälp av Greenleds Sirius- armaturer. De gamla 125 W kvicksilverarmaturerna ersattes huvudsakligen med 18 W Sirius M-armaturer med nattsänkning. Med den nya belysningen uppnås energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionell kvicksilverteknik.

90%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.