VILKEN TYP AV SKOLMILJÖ GER DEN BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR EN BRA INLÄRNINGSMILJÖ?

En bra belysning engagerar och inspirerar. Den gör inlärningsmiljön effektiv för både läraren och eleven. Utgångspunkten för belysningen på en skola är effektivt ljus, som inte bländar. Belysningen kan ske antingen med hjälp av stora, icke-bländande ytor eller med armaturer, där särskild hänsyn tagits till att motverka bländning. En bra skolbelysning är trivsam, ökar arbetets effektivitet och förbättrar inlärningsresultaten. Tack vare inställningsmöjligheterna kan belysningen enkelt anpassas till att motsvara inlärningssituationen. När det är ljust ute, tar dagsljussensorn hänsyn till detta och justerar ljusmängden och ljuskvaliteten inomhus.

Även i ett fönsterlöst rum kan belysningen efterlikna dagsljus. En närvarodetektor kopplar ur belysningen, då rummet står tomt. Hos Greenled hittar du energieffektiva belysningslösningar för alla typer av inlärningsmiljöer.

Skicka anbudsbegäran

92%

AV VÅRA KUNDER REKOMMENDERAR GREENLED UTAN FÖRBEHÅLL
Kontakta oss

Våra belysningsexperter hjälper dig att hitta en belysningsanpassning som passar just för dig.

Kontakta oss

Skicka anbudsbegäran om belysningslösning