VILKEN TYP AV SKOLBELYSNING UPPMUNTRAR TILL GODA RESULTAT?

Människor behöver mörker för att kunna vila – och vi behöver även ljus för att vara vakna. Skolbarn och elever tillbringar mycket tid inomhus, vilket gör belysning ännu viktigare för deras prestationer.

Bra skolbelysning gör studiemiljön behaglig för både elever och lärare. Än viktigare är att högkvalitativ belysning med tillräckligt ljus bidrar till ökad energinivå och stödjer den precision och koncentration som krävs för skolarbete.

HUR ÄR BRA SKOLBELYSNING?

Effektiv. Klart ljus livar upp skolbarn och elever som arbetar inomhus. Ljusnivåerna anpassas efter de specifika studiemiljöerna och arbetet. Gymnastiksalar med höga tak kräver till exempel armaturer med mer belysningskraft än klassrum med lågt i tak.

Hög kvalitet. Till att börja med måste skolbelysning ha hög kvalitet och vara effektiv, inte bländande eller störande. Högkvalitativ skolbelysning uppnås effektivt med armaturer som särskilt designats för att vara bländningsfria.

Spara på dagsljus. När det är ljust ute tar dagsljussensorerna på armaturerna hänsyn till det och justerar mängd och kvalitet på belysningen inomhus. Belysningen i ett fönsterlöst rum kan även imitera dagsljus.

Anpassningsbar. Med smart belysningsstyrning kan ljusstyrkan och färgtemperaturen för belysningen anpassas för att matcha vilken studiesituation som helst. Behöver du extrem precision, vakenhet och koncentration? Eller kanske stressa av, reflektera över saker och uppmuntra till samtal?

Automatiserad. Närvarosensorer slår på belysningen när personalen kommer, och stänger av den när klassrummen töms. Belysning som automatiskt kan slås på och av, och dämpas, gör miljön mer komfortabel och innebär energibesparingar.

HÖGKVALITATIV SKOLBELYSNING BETALAR SIG SJÄLV

Modern skolbelysning sparar energi och gör belysningsunderhåll enkelt och smärtfritt. De viktigaste effekterna är dock synliga på andra ställen. Internationella studier visar att bättre skolbelysning bland annat förbättrar elevernas energinivå, läsförmåga och provresultat.

Greenleds belysningslösningar förbättrar arbetseffektiviteten och lyfter skolbelysning till en ny nivå. Istället för ett engångsköp kan du få belysningslösningen som en nyckelfärdig tjänst till en månadshyra. Fråga våra experter om du vill veta mer.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.