OPTIMAL UPPLYSNING AV INLÄRNINGSMILJÖN

Målet för vuxenutbildningscentrets belysningsbyte var en bländfri, inlärningsstödjande belysning. Belysningen i klassrummen byttes ut mot Greenleds Alfa L- och Alfa Line-armaturer. Användarupplevelsen och feedbacken visavi den nya belysningen har varit positiv.

60%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.