OPTIMAL UPPLYSNING AV INLÄRNINGSMILJÖN

Målet för vuxenutbildningscentrets belysningsbyte var en bländfri, inlärningsstödjande belysning. Belysningen i klassrummen byttes ut mot Greenleds Alfa L- och Alfa Line-armaturer. Användarupplevelsen och feedbacken visavi den nya belysningen har varit positiv.

60%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter
Kontakta oss

Våra belysningsexperter hjälper dig att hitta en belysningsanpassning som passar just för dig.

Kontakta oss