BRED OPTIK FÖR GÅNGVÄGARNA

Vid en förnyelse av skolans belysning byttes gårdsplanens rundstrålande armaturer ut mot Greenleds Sirius M 27W-armaturer. Man valde en bred optik, som lyser upp såväl gångvägar som lekplatser.

70%

ENERGIBESPARINGAR

Synlighet på gårdsplanen

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.