BRED OPTIK FÖR GÅNGVÄGARNA

Vid en förnyelse av skolans belysning byttes gårdsplanens rundstrålande armaturer ut mot Greenleds Sirius M 27W-armaturer. Man valde en bred optik, som lyser upp såväl gångvägar som lekplatser.

70%

ENERGIBESPARINGAR

Synlighet på gårdsplanen

Aktuella produkter
Kontakta oss

Våra belysningsexperter hjälper dig att hitta en belysningsanpassning som passar just för dig.

Kontakta oss