BRA LJUS I MATSALEN OCH BIBLIOTEKET

Greenled genomförde en förnyelse av belysningen i korridorerna, matsalen och biblioteken som en heltäckande tjänst från planering till installation. Kunden önskade sig en intelligent belysning för att förbättra energieffektiviteten. Korridorbelysningen löstes med hjälp av armaturer av typen Alfa Line Active + med individuella dagsljus- och närvarodetektorer. Belysningen i matsalen och biblioteket löstes med hjälp av Alfa Smart-armaturer, även de försedda med dagsljus- och närvarodetektorer. Med den nya lösningen uppnås en energieffektiv belysning, då armaturerna tar hänsyn till dagsljuset utifrån och eventuella rörelser i lokalerna.

45%

ENERGIBESPARINGAR

Intelligent belysning i inlärningsmiljöer

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.