HÖGKVALITATIV INDUSTRIBELYSNING ÖKAR PRODUKTIVITET

Industribelysning har en direkt koppling till ökad produktivitet och reducering av fel och olyckor. Detta innebär även snabbt en ekonomisk vinst för verksamheten.

Industriella fastigheter behöver god ljusstyrka. I krävande miljöer måste belysningen dessutom vara både effektiv och hållbar. Med en noggrant beräknad belysningslösning och ett skickligt programmerat styrsystem kan detta realiseras och resultera i en mycket kostnadseffektiv lösning.

RÄTT TYP AV INDUSTRIBELYSNING:

Förbättrar arbetsplatssäkerhet. Otillräcklig belysning är en av de stora orsakerna till industriella olyckor. Säker industribelysning tänds snabbt, lyser upp effektivt och klarar påfrestande förhållanden. Industribelysningsdesign och installation kräver ofta en viss nivå av kreativitet, eftersom svåråtkomliga platser och trånga utrymmen ger skuggbildningar.

Ger tillräcklig belysning. Standarder, vars minsta värden inte går att kompromissa med, har definierats för belysningsnivåer i lagerlokaler, produktionslinor och monteringsanläggningar som kräver precisionsarbeten. Inom högkvalitativ industribelysning ges särskild uppmärksamhet åt bländningsstyrning.

Är kostnadseffektiv. I industrilokaler måste en armatur oftast ge så mycket ljus som möjligt. Behovet av energibesparingar är särskilt viktiga i stora hallar, som förbrukar stora mängder elektricitet. Justerbar LED-belysning är en energieffektiv lösning som optimerar ljusnivåer automatiskt utifrån lokalernas användning.

Passar miljön. Det finns alla sorters industrilokaler. Vissa sysslar med dammiga byggnadsmaterial, medan andra hanterar livsmedel. Smutsiga lokaler och rena lokaler är belysta av olika industriarmaturer som passar dessa lokaler. Det här ger kostnadseffektiv och slitstark belysning som även står emot de rengöringsprodukter och rengöringsmetoder som används.

SMART BELYSNINGSSTYRNING ANPASSAR SIG OCH REAGERAR

Industrifastigheter har många olika lokaler som skiljer sig från varandra i termer av aktiviteter och användningsnivåer. Med belysningsstyrning används rätt mängd belysning där ljus behövs vid en given tidpunkt. Automatisering underlättar inte bara belysningshantering, utan ger även betydande ytterligare besparingar.

I lagerlokaler är användningsnivåerna ofta låga och närvarosensorer undviker onödig användning av belysning och sänker energikostnader. I produktionslokaler kan dock uppgiftsspecifik styrning implementeras som automatiskt sänker belysningsnivåerna under exempelvis raster. Robotar å andra sidan, behöver inte belysning och automatiserade produktionsanläggningar klarar sig därför bra med lägre ljusnivåer.

Smarta belysningsstyrningssystem ger fastighetsansvarig en vy över lokalernas användningsnivåer, belysningens energiförbrukning och eventuella underhållsbehov. I framtiden kan belysningsstyrning användas för att kommunicera med smarta elnät och bemöta behovet av flexibilitet.

HÅLLBAR BELYSNING FÖR INDUSTRILOKALER

Greenleds produkter med lång livslängd ger dig branschledande belysning som förbättrar säkerhet och komfort. Vår bekymmersfria turnkey tjänst omfattar hela belysningslösningen från design till installation.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.