Den enkla belysningsförnyelsen i en maskinverkstad hos en underleverantör

Under sin 70 verksamma år har Tammerfors-baserade Nomet Oy utvecklats till en världsledande partner inom metallindustrin. Företagets fokus är att skapa mervärde för kunder med toppkvalitet. Av den anledningen beslöt sig Nomet för att förnya sin inomhusbelysning med hjälp av tjänstmodellen GreenCare. Slutresultaten var en enkel nyckelfärdig leverans av en ny belysningslösning med avsevärda fördelar.

Före den nya lösningen led Nomets verksamhet av den föråldrade belysningen. Det otillräckliga belysningsresultatet från högtrycksnatriumlamporna på 400 watt var en utmaning vid lastning och lossning av tunga fordon utanför verkstaden. I inomhuslokalerna, som spänner över fyra hallar, var den största utmaningen en icke-enhetlig belysning. Färgåtergivningen, som låg under standard, orsakade fel på grund av för dålig perception och minskade arbetssäkerheten i lokalerna. Dessutom krävde de opålitliga armaturerna ofta underhåll och reparationer.

Belysningsförnyelsen hanterades perfekt och resulterade i en avsevärd förändring. Företagets inledande kommentarer handlade om den utmärkta kvaliteten i den nya belysningen och de avsevärda besparingar den skapar. Tidigare var belysningen i Nomets inomhuslokaler på i 18 timmar om dagen och kunde inte styras. Huvudmålet för belysningsbytet var att öka lumeneffekten på golvytan i inomhuslokalerna och för logistikbehoven i utomhusområdet och samtidigt skapa energibesparingar. Tack vare ENCELIUM-systemet och rörelsedetektorer kan belysningen nu styras i sin helhet och i sektioner efter önskemål.

“Den nya belysningen är särskilt smart på grund av rörelsedetekteringen och den ökade säkerheten. Vi behöver inte längre snubbla i mörkret och leta efter strömbrytare eftersom armaturerna slås på och av automatiskt när personer rör sig i lokalerna.”

Tero Tuulentie, underhållschef, Nomet Oy

Skillnaden mellan den gamla och den nya lösningen är mycket stor. Den nya belysningen satte stopp för alla de avbrott som var ett resultat av dysfunktionell belysning. Den naturliga färgåtergivningen av den moderna LED-belysningen och energieffektiviteten har också bidragit till att kyla ned verkstadslokalerna. Förutom den moderna, intelligenta belysningslösningen är Nomet särskilt nöjda med det utmärkta samarbetet. Greenled övertygade teknikproffsen med sina expertkunskaper.

“När vi gick igenom anbuden stack Greenled ut i det mest positiva ljuset. Möjligheten att anpassa belysningen samt den teknik som användes var några av våra viktigaste kriterier. Greenleds oöverträffade kompetens övertygade oss om att det här var lösningen för oss. Den beräknade uppskattningen av de besparingar som skapades av den nya belysningslösningen i anbudet och möjligheten att senare övervaka realiseringen av besparingarna är några exempel på den utmärkta service som gavs. För ett företag som vi, som arbetar enligt ett ISO-system, spelar den här typen av systematiska och förutsägbara metoder en viktig roll i att vara banbrytande i utvecklingen av branschen”

Olli Lindström, Nomet Oy

När det gäller inomhusbelysning utfördes anskaffningen med hjälp av tjänstmodellen GreenCare. Istället för en investering som låser upp kapitalet är slutresultatet en modern belysningslösning med en rimlig månadskostnad. En tjänstmodell som är enkel för kunden innebär att en enda partner ansvarar för implementering, underhåll och service av belysningslösningen.

“Istället för belysning specialiserar vi oss på att skapa verksamhetsvärde för våra kunder med verkstadstjänster av hög kvalitet. Tjänstmodellen GreenCare hjälper oss att fokusera på vår kärnverksamhet och lägga våra resurser på faktorer som är viktigare för vår verksamhet. Greenleds armaturer med bra finansiering och garanti var ett medvetet val. Med den garantin säkerställer vi att de beräknade besparingarna uppnås.”

Jyrki Tiira, VD, Nomet Oy

Nomets utomhusbelysning understryker energibesparingar, arbetssäkerhet, effektivitet och komfort.

Bild: Lasten lossas med gaffeltruckar och placeras på hyllor utomhus. Nomets utomhusbelysning understryker även energibesparingar, arbetssäkerhet, effektivitet och komfort.

Modern teknik och smart belysningsstyrning har redan visat sitt värde. Besparingarna på exempelvis energi- och underhållskostnader är redan imponerande, nästan 60 % vid jämförelse med de föregående högtrycksnatriumlamporna. Garanterade belysningsnivåer, energibesparingar och miljöaspekter ingår i tjänsten och är inte bara bra för Nomets anställda utan även för miljön och samhället i stort.

Både proffsen på Nomet och Greenled är nöjda med resultatet av projektet. Implementeringen utfördes som utlovat, diskret och med en snabb tidsplan, utan att störa den dagliga verksamheten. Efter att ha använt den nya lösningen i några månader kan resultatet av projektet sammanfattas som en ömsesidig succé.

Fördelar med tjänstmodellen GreenCare för Nomet:

  • Intelligent och miljövänlig belysningslösning utan investeringsbehov
  • Förbättrad arbetsplatssäkerhet, effektivitet och komfort
  • Besparingar av energi- och underhållskostnader
  • Frigörelse av kapital för faktorer som är viktiga för verksamheten

60%

ENERGIBESPARINGAR

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.