BEHOVSSTYRD BELYSNINGSLÖSNING – FÖRBÄTTRAR ENERGIEFFEKTIVITET OCH SÄKERHET I ARBETET

I Beretta Group tillhörande finska gevärstillverkaren Sako, tillverkar i Riihimäki skjutvapen och ammunition som är bland de främsta i världen. Hög kvalitet och bevarande av de anställdas yrkeskunskaper är grunden till företagets verksamhet. När personalen kom tillbaka efter sin senaste sommarsemester var reaktionerna på den förändrade belysningen mycket positiva.

Underhållschef Marko Kuningas berättar. ”Det var ett treårigt projekt. Lysrörbelysningen i den 1986 byggda hallen krävde ständigt underhållsarbete – både lampor och armaturchassin. ”Men vi ville noga överväga alternativ till rören” säger Kuningas.”Led var inte alternativet i första hand. Men vi kom fram till detta, framför allt därför att Greenled introducerade en ny armaturmodell på marknaden. Dess effekt och ljusfärg motsvarade våra önskemål.” Greenled levererade Sako en nyckelfärdig lösning, som innehöll planering, installation och programmering.

Personalen som återvände från semestern var nöjd. Och nöjd är även Kuningas. ”Ett DALI-styrt system sparar mycket energi. Och man konstaterade en intressant detalj efter två månaders drift: temperaturen i hallen har sänkts med två grader.”

 

72%

ENERGibesparing

För optimering av energibesparingen installerade man i anläggningen, utöver energieffektiva DALI- armaturer, ett standardiserat, DALI-baserat Osram Encelium™- belysningsstyrsystem.

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.