82 TON MINDRE KOLDIOXID PER ÅR

Celsa Steel Service Ab är Finlands största förädlare och distributör av betongarmeringsstål med anor från 1800-talet och idag förädlar Celsa stål på sina fabriker i Esbo, Åminnefors och Pälkäne. Miljöskydd och ansvar för miljön är bland de viktigaste värden hos företaget. Celsa har bland annat en för stålbranschen sällsyn miljödeklaration EPD, varav produkternas kolfotavtryck framgår.

Aktiv hänsyn till miljön är en avgörande faktor vid utvecklingen av Celsa Steel Service på lång sikt och även i den dagliga verksamheten. När man påbörjade förnyelsearbetet av Pälkäne-fabrikens belysning var det klart att även detta skulle genomföras med respekt för miljön.

Målet med den nya belysningen var att spara energi och samtidigt behålla en standardmässig belysningsnivå. Man ville samtidigt minska behovet av service och underhåll. Genom Greenleds led-lösningsförslag kunde man enkelt nå dessa mål. Dessutom blev belysningen på hela fabriksområdet jämnare och ljusets färg och färgåtergivning blev bättre.

 

68%

ENERGibesparing

Heder åt miljön och historien av stål

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.