Modern belysning i pappersfabrikens kontrollrum

Stora Enso är den ledande producenten som erbjuder förnybara lösningar för förpackningsmaterial, biomaterial, träprodukter och papper. Dess marknad är global.

Stora Ensos mål är att ersätta oförnybara material genom innovationer och att utveckla nya produkter och tjänster som baserar sig på trä och andra förnybara material. I företaget koncentrerar man sig på fiberbaserade förpackningsmaterial, cellulosa från trädplantager, biomaterialsinnovationer och lösningar i anslutning till hållbart byggande.

Greenleds energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar har planerats för att stödja företagens hållbara byggande. Det låga underhållsbehovet och de minskade koldioxidutsläppen överensstämmer med dessa lösningar.

Belysningen i kontrollrummet på pappersfabriken i Ingerois krävde förnyelse. Stora Enso valde Greenled till leverantör för det nya systemet. Det planerades en högklassig industribelysning som tillgodoser behoven, förbättrar säkerheten i arbetet och lönsamheten.

Greenleds lösning gick ut på att en belysningsnivå i enlighet med SFS-EN-standarden installeras i kontrollrummet. Den direkta energibesparningen jämfört med det gamla systemet är 56 %. Samtidigt uppnåddes en betydligt större belysningseffekt än tidigare. Slutresultatet var en trivsammare arbetsmiljö än tidigare och ett avsevärt lägre koldioxidavtryck.

56%

energibesparing

Innovationer, produkter, tjänster

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.