Förnyelse av fabriksbelysning, fallstudie Ahlstrom-Munksjö: ”Perfekt arbete från Greenled”

Årets början har bokstavligen varit ljus på Ahlstrom-Munksjö glasfiberfabrik i Mikkeli, i östra Finland. Fabriken har precis genomfört ett framgångsrikt belysningsförnyelseprojekt, som ersätter de gamla lamporna med moderna, smarta LED-armaturer. Allt detta åstadkoms med en snäv tidsram och utan att störa fabrikens kärnverksamhet.

Mikkeli-fabriken på Ahlstrom-Munksjö Glassfibre är en av de ledande operatörerna inom det egna området som producerar glasfiberprodukter för industriella behov. Fabriken byggdes ursprungligen 1982 och har genomgått många expansioner under åren. Som ett resultat var fabrikens belysning utdaterad och bestod huvudsakligen av gamla glödlampor från många olika årtionden.

Den valda partnern för fabrikens nyckelfärdiga belysningsförnyelse var Greenled Oy. Nya energieffektiva LED-armaturer ur Omega-sortimentet och ett smart Dali-styrsystem installerades under det framgångsrika projektet. Fördelarna är anmärkningsvärda – som ett resultat producerar färre armaturer mer ljus och minskar kostnaderna för belysningsunderhåll.

”Det finns många belysningsleverantörer. Den nyckelfärdiga tjänsten var en stor fördel för oss och huvudorsaken till att välja Greenled Oy – företaget planerar belysningsförnyelseprojektet, tillverkar armaturerna och installerar dem på ett mycket professionellt sätt. Hela den här nyckelfärdiga tjänsten var en viktig och kritisk orsak när vi planerade projektet och jämförde möjligheter. ”

Matti Valkonen, fabrikschef, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Mikkeli-fabriken

Ett nyckelfärdigt belysningsprojekt såg till att produktionen fortlöpte utan avbrott

Massor av tid och pengar investeras ofta i ett förnyelseprojekt för fabriksbelysning. En nyckelfärdig tjänst, å andra sidan, säkerställer att kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet på bästa möjliga sätt – utan fördröjningar i produktionen. Det här var fallet med Ahlstrom-Munksjö Glassfibres Mikkeli-fabrik.

”I fabriksbelysningsprojekt är kontinuerlig, oavbruten fabriksproduktion det som kunderna verkligen uppskattar. I det här fallet fick vi feedback på att kunden kunde upprätthålla sin produktion utan några förseningar eller avbrott under hela projektet. Förutom det sparades två anställdas arbetstid in på kundens sida tack vare vår nyckelfärdiga tjänst.”

Erto Ollila, Senior Account Manager, Greenled Oy

6,9 meter högt hyllagerutrymme förnyades under Ahlstrom-Munksjo Glassfibre Mikkeli-fabriksprojektet.

Bild: 6,9 meter högt hyllagerutrymme förnyades under Mikkeli-fabriksprojektet. Före projektet uppnåddes belysningsnivåer på 181 lux mellan hyllorna på golvnivå, medan de nya armaturerna ger 307 lux. Skillnaden är stor.

Ahlstrom-Munksjö är mycket nöjda med att Greenled valdes – allt gick smidigt och enligt plan. Tummen upp för professionellt utfört installationsarbete under projektet och för installation som medgav oavbruten produktion i Mikkeli-fabriken.

”Trots den mycket snäva tidsplanen och den utmanande miljön genomfördes installationen perfekt! Det professionella installationsteamet från Greenled gjorde ett suveränt jobb, vilket innebar att vi kunde fokusera helt på vårt eget arbete utan några extra problem.”

Matti Valkonen, fabrikschef, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Mikkeli-fabriken

Belysning står för 25 % av fabrikens energiförbrukning

Utgångspunkten för belysningsförnyelsen var att gamla glödlampor från 1982–1998 behövde bytas. Att byta ut dem alla hade varit ett gigantiskt projekt med tanke på att det fanns omkring 750 gamla lampor i Ahlstrom-Munksjös Mikkeli-fabrik. Problemet med gamla lampor är att plastdelarna lätt bryts när man försöker byta dem.

Inför den här utmaningen beslöt sig Ahlstrom-Munksjös Mikkeli-fabrik att förnya all fabriksbelysning. Den valda belysningslösningen sparar en enorm mängd energi, 72 % jämfört med den gamla. Energibesparingar uppnås med moderna LED-armaturer och en smart belysningsstyrning. Det här är en stor fördel om man tänker på att belysningen har stått för 25 % av all energiförbrukning i Mikkeli-fabriken.

Ett stort mål för belysningsprojektet var att spara energi med de moderna LED-armaturerna. Högre arbetssäkerhet och tillfredsställelse, högre belysningsnivåer och arbetskvalitet var också något man siktade på. I Mikkeli-fabriken har belysningen en central roll, eftersom en stor del av kvalitetskontrollen görs genom visuell observation. Förutom för produktion behövs även välfungerande belysning för underhåll och andra stödfunktioner i en fabrik.

Den gamla fabriksbelysningen i Mikkeli-fabriken producerade massor av överskottsvärme. Genom att ersätta de gamla lamporna med moderna LED-armaturer har Mikkeli-fabriken blivit en betydligt svalare och trevligare arbetsplats än innan. Återkopplingen – eller snarare bristen på den – från de anställda har också visat att projektet var lyckat.

”Vi har inte fått mycket feedback från våra anställda om de nya LED-armaturerna. Bristen på feedback innebär att projektet var en succé. Nu kan vi göra vårt jobb på bästa möjliga sätt varje dag utan att behöva bry oss om belysningen – tack vare Greenleds välkonstruerade och implementerade nyckelfärdiga fabriksbelysningsprojekt.”

Matti Valkonen, fabrikschef, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Mikkeli-fabriken

Belysningen är viktig eftersom den bidrar till att reducera misstag och olyckor, ökar produktiviteten och hjälper till i alla funktioner i fabriken.

Bild: Mikkeli-fabriken för Ahlstrom-Munksjö Glassfibre producerar glasfiberplagg med stora väv- och sömnadsmaskiner. Belysningen är viktig eftersom den bidrar till att reducera misstag och olyckor, ökar produktiviteten och hjälper till i alla funktioner i fabriken.

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Mikkelis belysningsförnyelse: en sammanfattning

Nyckelfärdig förnyelse av monteringshallsbelysning levererad av Greenled:

  • Förnyelsen från gamla glödlampor till nya energieffektiva armaturer
  • Stora energibesparingar med Greenleds Omega-armaturer
  • Betydande ytterligare besparingar med hjälp av smart Osram Dali pro-belysningsstyrning och med rörelsedetektorer för höga gångar i hyllager och avsändningsavdelningar. Belysningsstyrning gör det även möjligt att justera ljusnivåer.
  • Högre ljusnivåer och förbättrad arbetsplatssäkerhet, produktivitet och komfort
  • Belysningslösning med lång livslängd med minskade underhålls- och servicekostnader, med färre armaturer än innan

Viktiga siffror för Mikkelis fabriksbelysningsförnyelse:

  • 72 % besparingar i energiförbrukning för belysningen
  • 44 % avkastning på investeringen per år
  • Återbetalningstid för investeringen 2,3 år
  • Förväntad livstid för den nya belysningen 32 år
  • 173 ton mindre CO2-utsläpp per år

72%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.