Industribelysning som en tjänst: Case Outotec Turula

Traditionellt sett ses industribelysning som en investering. Outotec Turula antog ett annat synsätt och köpte LED-belysning som en tjänst med ett leasingavtal. Den nya belysningslösningen sparar 70 % energi och leasingavtalet frigör kapital åt kärnverksamheten. Dessutom har arbetsplatssäkerhet och produktivitet förbättrats med högre ljusnivåer och bättre belysningskvalitet.

Läs hela artikeln om Outotec Turulas nya belysning.

Bygger maskiner

Outotec Turula är ett dotterbolag som ägs av Outotec Oyj, ett börsnoterat finskt bolag som tillhandahåller processtekniker och tjänster för metaller och gruvdrift, industriell vattenbehandling, alternativ energi och kemiska industrier.

Outotec Turula finns i östra Finland och är en maskinverkstad specialiserad på att bygga maskiner för gruvindustrin och export. Med totalt 17 500 m2 uppvärmt utrymme tillverkar personalen som arbetar i anläggningen maskindelar genom gjutning, bearbetning och ytbehandling. I anläggningen byggs först maskinerna, sedan testas de, monteras isär och paketeras slutligen för att skickas till kunderna.

Siktar mot energieffektivitet, säkerhet och produktivitet

Hållbarhet är kärnan i alla delar av Outotec Oyjs verksamhet. Företaget är fast beslutet att följa skyldigheterna för energieffektivitetslagstiftningen och ISO 50001-standarden, och minska energiförbrukningen avsevärt.

På Turula-filialen började satsningen för att spara energi genom att undersöka var byggnaden använde mest energi. Undersökningen visade att belysning låg på andra plats för energiförbrukning, direkt efter uppvärmning. Högtrycksnatriumlamporna brann med full kraft hela dagen och förbrukade mer än 700 000 kWh energi varje år.

Samtidigt som energibesparingarna drev på beslutet att förnya belysningen, fanns det andra motiv som var lika viktiga. Ledningen på Outotec Turula ville förbättra belysningsförhållandena i anläggningen eftersom man visste att belysningen har en betydande inverkan på arbetssäkerhet och produktivitet.

Med en takhöjd på 11 meter räckte inte effekten för högtrycksnatriumlamporna hela vägen ned till golvet. Därför uppfylldes inte EN-standarderna för belysningsnivåer i alla delar av anläggningen. Dessutom var belysningskvaliteten inte optimal för att utföra arbetsuppgifterna på plats.

“Om du inte kan se bra resulterar det i kvalitetsavvikelser och möjliga arbetsplatsskador. När det finns mer ljus ökar bekvämlighet, produktivitet och säkerhet. Även om energibesparingarna kom först, var dessa faktorer lika viktiga för oss.”

Marko Hyvärinen, produktionsutvecklingschef, Outotec Turula

Uppnå energibesparingsmål med belysningsstyrning

Outotec Turulas ambitiösa energibesparingsmål uppnåddes med LED-armaturer och smart belysningsstyrning.

Utmaningen för den gamla belysningen var inte bara armaturerna, utan det faktum att armaturerna hela tiden var på. Även om bara en del av utrymmena användes, brann armaturerna med full kraft i hela anläggningen.

Idag har anläggningen Greenleds energieffektiva Sigma-armaturer och fastigheten är utrustad med rörelsedetektorer. Detektorerna slår automatiskt på och av belysningen enligt varje utrymmes användning. På så sätt sparar Outotec Turula 70 % av energikostnaderna jämfört med den gamla belysningen.

“Belysningsstyrning med rörelsedetektion passar mycket bra eftersom vi har många olika arbetsskift. Varje gång det behövs ljus finns det där. Och bara där.”

Marko Hyvärinen, produktionsutvecklingschef, Outotec Turula

Ledningen på Outotec Turula ville förbättra belysningsförhållandena i anläggningen eftersom man visste att belysningen har en betydande inverkan på arbetssäkerhet och produktivitet.

Belysningsinstallationen är ansluten till belysningsstyrningssystemet ENCELIUMTM med ett visuellt 3D-användargränssnitt. Med systemet kan belysningsnivåerna för varje utrymme och varje enskild armatur justeras flexibelt och ändras för att passa olika arbetsuppgifter.

Belysningsstyrningssystemet hjälper också till att förutsäga underhållsbehov och reagerar snabbt på alla verksamhetsavvikelser. Det visar information om varje enskild armatur, så det finns inget behov av regelbundna underhållskontroller. På Outotec Turula har LED-armaturerna och styrningssystemet betydligt minskat den arbetstid som ägnas åt belysningsunderhåll.

Industribelysning som en tjänst

Outotec Turula köpte belysningslösningen med ett leasingavtal som har en fast månadskostnad under den avtalade tjänsteperioden. Istället för att göra en investering var inköpsprocessen flexibel och frigjorde kapital till företagets kärnverksamhet.

Belysningslösningen levererades som en nyckelfärdig tjänst av Greenled, inklusive utvärdering, design, installation och idrifttagning av belysningslösningen. Att köpa belysning som en nyckelfärdig tjänst sparade resurser åt Outotec Turula och hjälpte dem att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

“Greenleds expertkunskaper gjorde vår tillvaro mycket enklare. Som köpare behövde vi inte lägga ned så mycket av vår egen tid på att leda projektet, som enkelt kunde ha lett till förseningar och fel. Alla beräkningar och avtal var mycket transparenta, armaturerna levererades och överlämnades enligt överenskommelsen. Jag har sällan varit med om projekt som flutit på så här smidigt.”

Marko Hyvärinen, produktionsutvecklingschef, Outotec Turula

Per månad överskrider energibesparingarna för den nya belysningen kostnaden för leasingavtalet. Efter tjänsteperioden kommer den nya belysningslösningen att fortsätta spara energi, vilket ger låga förbrukningskostnader och stora besparingar under armaturernas livstid.

Viktiga resultat för Outotec Turulas belysningsförnyelse

  • Fullständig belysningsförnyelse som en nyckelfärdig tjänst
  • Ny belysning med ett leasingavtal som frigör kapital för kärnverksamheten.
  • Positiva ekonomiska effekter: energibesparingarna överskrider månadskostnaden
  • Högkvalitativ LED-belysningslösning med högre ljusnivåer och bättre belysningskvalitet
  • Förbättrad arbetsplatssäkerhet, produktivitet och komfort
  • 70 % besparingar på belysningens energiförbrukning
  • 114 ton mindre CO²-avfall per år

70%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.