NATUR, mänskor och INHEMSK KVALITET ­– NY BELYSNING STÖDER OTAVAS KÄRNVÄRDEN

Otavas Boktryckeri i Keuru har tryckt böcker i över hundra år. Det finländska tryckeriets boktillverkning baseras på ansvarsfullhet på alla områden. Böckerna tillverkas i Finland, effektivt och med respekt för miljön.

Allt papper och kartong som används av Otavas Boktryckeri är av inhemsk och miljöcertifierad kvalitet. Avfallsåtervinning är en grundpelare i verksamheten och avfallet sorteras där det skapas i produktionskedjan. 97 % av sidoprodukterna som uppstår i produktionen kan återvinnas, varav energiavfall utgör 5 %. Mindre än en procent av allt avfall hamnar på soptippen.

TVÅ INHEMSKA AKTÖRER TILLSAMMANS

Finländska Greenled, vars verksamhet styrs av kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO 14001, var en naturlig samarbetspart för Otava när det var dags att förnya belysningen på tryckeriet. Greenleds armaturer tillverkas i Finland och är 100 % återvinningsbara. Led-armaturerna, utrustade med smart belysningsstyrning, ger betydande energiinbesparingar och minskar utsläppet av koldioxid.

Den nya belysningen har minskat boktryckeriets energiförbrukning med 75 %. Det innebär en minskning på hela 91 ton i koldioxidutsläpp.

Att minska koldioxidavtrycket har varit en av de viktigaste orsakerna till att Otava valde Greenleds belysningssystem, säger boktryckeriets vd Marko Silventoinen.

”Minst lika viktigt är att denna lösning också hjälper oss förbättra trivseln och säkerheten på arbetsplatsen. Allt vi gör på Otava utgår från mänskorna.”

Inhemsk kvalitet var också en av orsakerna till varför Otava Boktryckeri valde Greenled. Båda företagen bär emblemet Nyckelflaggan, som ett tecken på inhemsk kvalitet både i produktionen och i slutprodukten.

Utöver den nya belysningen installerades också det smarta OSRAM ENCELIUM™-belysningsstyrsystemet i boktryckeriet. Det underlättar och förtydligar styrning, automatiska inställningar och uppföljning av förbrukning. På Lux Award 2017-evenemanget tilldelades ENCELIUM™ ett pris för marknadens bästa styrningsprodukt. I Finland är det Greenled som säljer ENCELIUM™ med exklusivitet.

75%

ENERGIINBESPARING

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.