Perfekta ljusnivåer med smart belysningsstyrning

Greenleds huvudkontor är en tvåvåningsbyggnad med reception, konferensrum, kontor, produktionsanläggning och lager. Tillsammans består lokalerna av 3 500 kvadratmeter, som ligger i Kempele i norra Finland. När företaget flyttade in i de nya lokalerna 2015 användes T8-lysrör i hela byggnaden.

Direkt efter det hektiska arbetet med att flytta började Greenled förnya belysningen i de nya lokalerna. T8-lysrören uppgraderades till LED-teknik, så att man fick en belysningslösning med fler användaralternativ och jämna ljusnivåer. Man vet att en förbättrad ljuskvalitet har en stor effekt på arbetsplatsens säkerhet, produktivitet och komfort.

I dag har man armaturer och belysningsstyrning som har valts ut noggrant för att passa arbetsuppgifterna och arbetsmiljön i alla utrymmen. Alla de gamla lysrören har bytts ut mot energieffektiva Greenled-armaturer, och belysningen styrs via ljushanteringssystemet ENCELIUM™, som är en prisbelönt belysningsstyrteknik från Greenleds betrodda partner OSRAM.

Greenled valde styrsystemet ENCELIUMTTM eftersom det erbjöd den flexibilitet och de styralternativ som krävdes för lokalerna. Du kommer att se längre fram att ENCELIUMTM-systemet gör det möjligt för Greenled att konfigurera ljusnivåer automatiskt baserat på produktionstider och raster, vilket ger ytterligare energibesparing och förenklat underhåll. Dessutom ger 3D-visualiseringen av lokalerna fastighetsförvaltarna en utmärkt översikt över belysningens tillstånd, så att man kan förutspå underhållsbehov och lyfta fram eventuella problem med belysningen.

Olika utrymmen, olika belysning

I kontorsutrymmen ger armaturerna Alfa Q och Alfa Line stil, snyggt utseende och komfort. Armaturerna har rörelsedetektorer, anpassas till dagsljus och har tunable white-alternativ för att konfigurera ljustoner i konferensrummen. Genom att utnyttja dagsljus och reglera ljuset beroende på om någon är i rummet kan man maximera energibesparingen och se till att man får en behaglig arbetsbelysning.

Produktionsanläggningen och lagret använder olika varianter av Omega-armaturer för att säkerställa att ljusnivåerna är tillräckliga vid olika arbetsstationer. Armaturernas uteffekt och optik har skräddarsytts efter takhöjd, arbetsuppgifter och andra krav.

”Det känns som om vi fick ett helt nytt kontor med den nya belysningen. Så stor är skillnaden.”

Eemeli Kyröläinen, produktansvarig, Light Management Systems, Greenled

Perfekta ljusnivåer

Produktionsanläggningen har flera monteringslinjer där man sätter ihop alla Greenled-armaturer. Produktionsteamet har olika arbetsstationer där man monterar och noggrant testar alla armaturer som lämnar fabriken. Efter testningen förpackas armaturerna och de är sedan redo att skickas till kunder.

Med regelbundna produktionstider, lunchtider och raster förlitar sig det stora produktionsutrymmet huvudsakligen på uppgiftsanpassning som strategi för energibesparing. När produktion pågår är belysningen inställd på en högre nivå för att ge säkerhet, exakthet och effektivitet. När en rast börjar sänks ljusnivåerna automatiskt till 30 % av maxnivån. Armaturernas uteffekt och de exakta schemana för uppgiftsanpassning programmeras direkt i programvaran för belysningsstyrsystemet ENCELIUM™.

När produktion pågår är belysningen inställd på en högre nivå för att ge säkerhet, exakthet och effektivitet.

Bild: Produktionsteamet har olika arbetsstationer där man monterar och noggrant testar alla Greenled-armaturer som lämnar fabriken.laisin.

Flexibilitet och justerbarhet

Den centraliserade 3D-programvaran för ENCELIUM™ visar en visualisering av alla utrymmen på huvudkontoret. Det förenklar driftsättning, användning och dataanalys för belysningsinstallationen, och visar hur effektiv installationen faktiskt är.

Energibesparingsrapporter går att se direkt i 3D Polaris-programvaran för belysningsstyrsystemet ENCELIUM™

Bild: På Greenleds huvudkontor sparar LED-belysning med uppgiftsanpassning upp till 75 % energi jämfört med de gamla lysrören som ständigt lyste med full effekt. Energibesparingsrapporter går att se direkt i 3D Polaris-programvaran för belysningsstyrsystemet ENCELIUM™.

Utöver rapporterna gör systemet det enkelt att justera och anpassa belysningen så att den passar alla arbetsuppgifter och miljöer. Det går att programmera varje armatur enskilt om det finns ett mörkare hörn någonstans eller om en arbetsuppgift behöver en särskild typ av belysning.

Data för varje enskild armatur utvärderar även armaturernas livslängd och varnar om det finns några problem eller underhållsbehov. Denna förutsägbarhet och flexibilitet ger extra värde, särskilt i anläggningar med eftermontering, där belysningen ofta omfattar både gamla och nya belysningspunkter.

”Ju större projekt, desto mer anpassning och flexibilitet krävs. Ansluten belysningsstyrning innebär ett ytterligare steg för att uppnå den perfekta ljuskvaliteten i alla typer av byggnader. Dessutom gör 3D-övervakningssystemet i realtid att det är lätt att identifiera problem och hitta lösningar, eller till och med förutspå problemen innan de uppstår. ENCELIUM-lösningen gör det möjligt för Greenled att ha anpassningsbar och energieffektiv belysning i hela sin anläggning, så att de kan fokusera på sin verksamhet.”

Gabriele Putzolu, ENCELIUM-produktchef, OSRAM

Sammanfattning av resultatet

  • Noggrant utvalda armaturer och belysningsstyrning som passar alla arbetsuppgifter och arbetsmiljöer
  • Bättre ljuskvalitet och bättre säkerhet, produktivitet och komfort på arbetsplatsen
  • 75 % lägre energiförbrukning med nya LED-armaturer och uppgiftsanpassning (jämfört med de tidigare lysrörsarmaturerna där ljuseffekten var konstant)
  • Flexibilitet och anpassningsbarhet i ljusstyrningen
  • Enklare underhåll och förutsägbarhet i översyn

75%

energibesparningar

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.