Tysk flerbranschkoncern, finländsk belysning

ThyssenKrupp verkar också i Finland. Enheten i Jämsänkoski vid koncernen som sysselsätter 150 000 personer betjänar kunder i hela Skandinavien. Enheten producerar material bland annat för flygplans- och försvarsutrustningsindustrin. Produktionen ställer höga kvalitetskrav – ett certifierat kvalitetssystem ställer upp mätare som tillämpas för att säkra felfria leveranser.

En belysning som tillgodoser behoven i olika produktionslokaler är en nödvändig förutsättning för högklassig industriell verksamhet. I Jämsänkoski har de gamla lysrören och kvicksilverbelysningen nått slutet av sin livscykel och det är tid att övergå till modern belysning. Greenleds belysningsexpert Erto Ollila bedömer att man uppnår den bästa lösningen med hjälp av effektiva LED-industrilampor och genom att justera belysningsstyrkan i olika lokaler med hjälp av dali-styrning och rörelsesensorer.

Med hjälp av lösningarna som installerades i Jämsänkoski uppnåddes en energiinbesparning på 75 procent. Ekonomiskt innebär det här tillsammans med de minskade underhållskostnaderna årliga inbesparningar på mer än 30 000 euro. Dessutom gav lösningen tydligt bättre belysningsnivå än tidigare på områden där arbete utförs. I leveransen ingick dessutom en ny belysning för områden där den hade saknats helt tidigare.

Justeringen av belysningsstyrkan på hyllområden avviker från den i arbetslokalerna genom att belysningen efter ett inställt dröjsmål dämpas till den önskade nivån för upprätthållande. Sensorerna beaktar dessutom dagsljuset som kommer in genom fönstren.

75%

Energieersparnis

Globales Unternehmen, lokaler Service

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.