BESPARINGAR OCH SÄKERHET

Greenled genomförde en heltäckande belysningsomvandling i produktionsanläggningen. Målet med att byta ut kylanläggningens belysning var att uppnå en bättre belysningsnivå, minimera servicen och underhållet samt få ut de största möjliga energibesparingarna. Vid omvandlingen byttes de uttjänta 250 W högtrycksnatriumarmaturerna ut mot Greenleds Eco E II-armaturer. På kundens önskemål höjdes belysningen vid arbetsplatserna till en nivå över belysningsstandarden. Resultatet blev en jämn och bländfri belysning, som ökar både säkerheten och effektiviteten i arbetet. Dessutom uppnåddes en energibesparing på cirka 60 %.

60%

ENERGIBESPARINGAR

En ändamålsenlig belysningslösning

 

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.