Industriell LED-belysning: Bättre arbetssäkerhet, mindre energiförbrukning

LED-belysning kan ge betydande energibesparingar i industriella miljöer. Framförallt bidrar de till en ökad arbetssäkerhet och trivsel. Ta del av Suosiola kraftverks berättelse här.

Energibesparingar och automatik via rörelseidentifiering

Elautomatikchef Henri Jokkala sitter vid sitt arbetsbord och bläddrar igenom rapporter för energibesparingarna för ett tiovåningars pannrum.

Pannrummet är en del av Suosiola kraftverk, en betydande värme- och elproducent i Rovaniemi, Finland.

Rapporterna visar hur den nya LED-belysningen i pannrummet sparat in 13 000 kWh elektricitet per månad jämfört med den gamla utrustningen. Inbesparingen är stor och ger snabbt tillbaka de pengar som investerats i den nya belysningen.

Vid sidan av nya armaturer har pannrummet nu också rörelsesensorer som styrs med det smarta belysningsstyrsystemet OSRAM ENCELIUM™. Med hjälp av belysningsstyrningen kan kraftverket maximera både energibesparingarna och armaturernas livslängd.

“De gamla lysrören vi hade brann hela tiden med full styrka. Det nya systemet känner igen rörelse i lokalerna och optimerar ljusstyrkan därefter. När systemet upptäcker rörelse blir ljuset automatiskt klarare och senare dämpas de igen.”

Henri Jokkala, elautomatikchef, Suosiola kraftverk

Det handlar inte bara om inbesparingar. Kraftverket finns på en väldigt central plats och dess utseende påverkar hela områdets dragningskraft.

Förnyelsen av belysningen i pannrummet är bara ett kapitel i en längre historia, som sedan fortsatt till ett annat pannrum, områdesbelysning och en provtagningsenhet. Så småningom är planen att lysa upp hela kraftverket med LED-teknologi.

Ökad ljusstyrka för bättre arbetssäkerhet

Vid Suosiola kraftverk har arbetssäkerheten hög prioritet. Ordentlig belysning har visat sig vara en avgörande faktor för personalens säkerhet och trivsel. Noggrannare mätningar har avslöjat att pannrummets tidigare belysning varierade kraftigt mellan 5-163 lux, vilket skapade en arbetssäkerhetsrisk.

LED-belysningen, levererad av Greenled, förbättrade markant pannrummets ljusstyrka och gav ett jämnare ljus. Den nya belysningen överträffar EU-standard och skapar framförallt en säkrare och trivsammare arbetsmiljö.

The new LED lighting at Suosiola power plant improves workplace safeyt and comfort

Suosiola kraftverk lyses nu upp precis på de platser där det behövs. Markant högre och jämnare ljusstyrka ökar arbetssäkerheten och trivseln.

Design som tål damm och smuts

Med alla dess motorrum, arbetsstationer, vrår och hörnor utgör kraftverket en omfattande helhet med krävande industriella förutsättningar. Damm och smuts finns alltid i luften och produktionsprocesserna som är i gång ställer egna utmaningar. Passande ljusdesign och välplanerad installering spelar således minst en lika viktig roll som valet av rätt armaturer.

”Vem som helst som jobbat i en industrimiljö vet att de är dammiga, knepiga platser. Det handlar inte bara om att finna rätt armaturer, utan om det kreativa tänkandet vid installeringen. Greenleds montörsteam gjorde ett utmärkt jobb.”

Henri Jokkala, elautomatikchef, Suosiola kraftverk

Greenled utförde förnyelsen av belysningen som en nyckelfärdig lösning med planering, leverans, installering och driftsättning. Kraftverket fick en modern, hållbar belysningslösning skräddarsydd för lokalerna i fråga, med en kort återbetalningsperiod. Framförallt har kraftverket nu ljus där det behövs mest.

Förnyelse av pannrummets belysning: Resultat

  • Ökad arbetssäkerhet och trivsel
  • 76 % energibesparingar i belysningen
  • 70 ton mindre CO²-avfall per år
  • En hållbar lösning med kort återbetalningsperiod
  • Enkelhet och automatik med smart belysningsstyrning

76%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.