Människoorienterad belysning förbättrade arbetsförhållandena i produktionsanläggning

Pimatic Oy valde att förnya sin belysning helt och hållet. De ineffektiva lysrören från 1980-talet ersattes av människoorienterad industribelysning. Servicepaketet GreenCare gör lösningen bekymmersfri.

Pimatic Oy tillverkar tillämpad pneumatik och lågtryckshydraulik. Företagets produktionsanläggningar ligger i Huittinen, med goda trafikförbindelser. I anläggningarna utförs krävande specialistarbete. Arbetsförhållandena är mycket viktiga och något av det mest centrala är belysningen.

”Förutom de professionella arbetsmetoderna är belysning en viktig faktor. Vår tillverkningsprocess medför en avsevärd andel mycket detaljerade arbetsfaser, som att hantera små packningar med små handverktyg. Självklart måste du kunna se vad du håller på med. Belysningen påverkar kvaliteten på arbetet. Att uppdatera vår belysning var i mångt och mycket en fråga om välbefinnande.”

Mika Virtanen, VD, Pimatic Oy

I Pimatics anläggningar finns en maskinverkstad för pneumatiska produkter, en monteringsfabrik och ett mottagnings- och utskickscenter för produkter. Pimatics systerbolag Polarteknik verkar i samma lokaler och drar också nytta av den nya belysningen. Totalt är det mer än hundra medarbetare som arbetar i produktionsanläggningarna. Anläggningarna är så kallade renutrymmen, där förhållandena kontrolleras noggrant, vilket är en annan anledning till varför adekvat belysning är nödvändig.

Smart LED-belysning ersatte lysrör

Före uppdateringen utfördes arbetet i Pimatics anläggningar i lysrörsbelysning från 1980-talet, vilket var en ineffektiv lösning som förbrukade mycket energi. Lysrören var ojämnt placerade mellan balkarna och det fanns varians i belysningsnivåerna. Under åren har layoutförändringar utförts i lokalerna och lampor placerats på fel sätt. Arbetsstationslampor gav extra belysning och nya installerades hela tiden.

– Nästan alla lysrör var öppna och oskyddade, till och med vid arbetsstationerna. Därför var uppdateringen även en fråga om arbetssäkerhet, förklarar Virtanen.

– Vi hade fått återkoppling från vår personal, som visade att de behövde bättre belysningsförhållanden. Vi bestämde att vi skulle uppdatera hela systemet med en modern lösning av hög kvalitet som även skulle spara energi.

Pimatic valde Greenled för belysningsuppdateringen utifrån de övertygande kundreferenserna. Det som verkligen avgjorde saken var belysningens kvalitet och enkelheten i servicemodellen GreenCare.

I Pimatics belysningsplan ersattes de gamla kvicksilverlamporna med effektiva finska LED-armaturer och ett smart belysningsstyrningssystem. En lång armatur installerades mellan varje balk, vilket säkerställde jämn belysning av hög kvalitet jämförbar med naturligt dagsljus.

Ett smart DALI-baserat belysningsstyrningssystem installerades i Pimatics lokaler, vilket möjliggjorde styrning av enskilda armaturer utan att byta kablar. Justeringar kan göras efter behov i framtiden.

De nya LED-armaturerna ger jämn allmänbelysning

Bild: De nya LED-armaturerna ger jämn allmänbelysning jämförbar med naturligt dagsljus i produktionsanläggningarna. Det smarta styrsystemet möjliggör styrning av enskilda armaturer.

Servicepaketet GreenCare – en bekymmersfri lösning

Uppdateringen levererades med servicepaketet GreenCare, som innehöll utvärdering, planering, leverans, installation och underhåll för belysningslösningen. För Virtanen innebär det här framför allt enkel användning: om det är några problem upptäcker Greenled det och tar hand om problemet på distans och Pimatics medarbetare kan fokusera på sina egna jobb.

– Vid överlämning av projektet sa jag att jag hoppades att det skulle visa sig onödigt att betala för tjänsten!

Virtanen tycker att hela projektet gick smidigt som helhet.

– Greenleds projektledare meddelade oss om projektets förlopp på ett mycket professionellt sätt. Han hade bra förslag och teknisk expertis. Projekt ändras alltid något längs vägen, men han var alltid snabb och projektet gick smidigt i alla aspekter, säger Virtanen.

Smart styrning av hallbelysning gör arbetet enklare

Pimatics medarbetare har varit positiva till uppdateringen.

–  Först fanns det ett visst motstånd när de började ta bort arbetsstationsbelysning, säger Virtanen.

–  Men med tiden har vi märkt att allmänbelysningen är mer behaglig och att belysningsnivåerna är mycket högre än innan.

”Belysningen är mycket mer effektiv och ser även bättre ut. Det är mer behagligt att arbeta i anläggningarna. Många har sagt att de verkligen gillar de förbättrade arbetsförhållanden. Jag tror att det här i slutändan bara har en positiv effekt. Trots allt var välbefinnande en prioritet när vi drog igång den här förnyelsen.”

Mika Virtanen, VD, Pimatic Oy

Den nya belysningen stödjer specialistarbete

Bild: Den nya belysningen stödjer specialistarbete. Belysningsnivån genom lokalerna är så bra att det praktiskt taget inte finns något behov av separata arbetsstationslampor.

På Pimatic arbetar man i skift. Förr var antingen all belysning av eller på, men nu kan belysningen enkelt justeras efter behov. Det innebär också energibesparingar. Med utformning efter behov ger de energieffektiva LED-armaturerna och belysningsstyrningssystemet energibesparingar på upp till 70 procent jämfört med tidigare siffror. Det här har inte bara en stor inverkan på kostnaderna, utan även på miljön.

–  Belysningsförhållandena har förbättrats, men energi sparas automatiskt, vilket är en verkligt vinnande kombination.

70%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.