Bättre belysning för livsmedelsindustrin

Vid livsmedelshantering finns det inget utrymme för dålig belysning. Mängden och kvalitén på ljuset påverkar i stor utsträckning både arbetsförhållanden och arbetssäkerhet samt förmågan att observera kvalitetsavvikelser när det gäller färska livsmedel.

Under 2018 förnyade norra Finlands största privata grossist för färska livsmedel och processade grönsaker, Kasvishovi, belysningen i sina anläggningar. Företaget hade nyligen flyttat till nya lokaler där belysningen inte höll måttet.

Framför allt var målet för belysningsförnyelsen att få bättre belysning. Förutom det ville Kasvishovi uppnå betydande energibesparingar med modern LED-teknik samt ytterligare mervärde med smart belysningsstyrning.

Läs om hur Greenled levererade belysningslösningen för Kasvishovis produktion, lager, utomhus- och kontorsutrymmen som en all-inclusive nyckelfärdig tjänst.

Belysningsutmaningar och krav

Kasvishovi är ett familjeföretag från norra Finland med ett starkt fokus på färska och hälsosamma ingredienser. Kasvishovi-produkterna, däribland grönsaker, lunchsallader, dressingar och majonnäsdelikatesser, tillverkas i hygieniska, temperaturreglerade produktionsanläggningar, och de använder endast färska ingredienser av hög kvalitet. I sådana anläggningar spelar belysning en stor roll för att kunna utföra arbetsuppgifterna och observera produkternas kvalitet.

Lokalerna i Oritkari är en kombination av produktions-, lager- och kontorsutrymmen, allt i en byggnad. Arbetsuppgifterna omfattar kontorsarbeten, grönsakshantering och förädling i produktionen samt lagerarbete i samband med grossistverksamhet. Särskilt i produktionen omfattar arbetsuppgifterna precisa hantverksarbeten där högkvalitativ belysning är viktigt.

Byggnadens tidigare belysningslösning hade nått slutet av sin livscykel och framför allt höll inte belysningsnivåer och belysningskvalitet måttet. Dessutom innebar belysningen utmaningar, särskilt i kalla lagerrum. De gamla metallarmaturerna fungerade inte bra i frystemperaturer och de alstrade mycket värme.

 ”Vi hade många armaturer så vi behövde lägga vikt vid energieffektivitet.
Smart belysningsstyrning var också ett av huvudmålen med att förnya belysningen.
Men mest av allt behövde vi bättre belysning.”

Henri Isohätälä, VD, Kasvishovi

Som en del av renoveringen av deras nya lokaler beslöt Kasvishovi sig för att förnya belysningen i hela anläggningen, däribland utomhusområden, lager, produktion och kontorslokaler. I nästa kapitel förklarar vi hur Greenled levererade belysningslösningen som en all-inclusive nyckelfärdig tjänst.

Högkvalitativ belysning från en lokal leverantör

Som företag stöder Kasvishovi lokalt odlade ingredienser och företaget har ett värdefullt nätverk av lokala producenter som sina partners. Som ett led i företagsstrategin beslöt sig Kasvishovi för att köpa sin nya belysningslösning från en lokal leverantör. Enligt VD:n var inte Greenled det billigaste alternativet, men den all-inclusive nyckelfärdiga tjänsten var det som övertygade dem.

Greenled förnyade belysningen i lokalerna genom att använda smart belysningsstyrning och designa belysningen av varje utrymme med rätt typ av armaturer. Totalt användes åtta olika armaturproduktfamiljer i olika delar av lokalerna. I vissa delar kunde Greenled optimera och minska antalet belysningspunkter, medan armaturer lades till i andra utrymmen för att belysa dunkla områden. Den nya belysningen är kompatibel, belysningsnivåerna är högre än tidigare, belysningen är jämn och ljuskvaliteten är betydligt bättre.

Genom hela anläggningen spelar nu smart belysningsstyrning en stor roll för energieffektivitet och komfort. I varje utrymme anpassar närvarokontroll och dagsljusvinst automatiskt belysningen och sparar en betydande mängd energi. Förutom inomhuslokalerna, släcks och tänds belysningen på lastbryggan och armaturerna utomhus automatiskt för att förbättra arbetssäkerhet och spara energi. I kontorslokalerna kan användarna justera belysningen själva utifrån behov och önskemål.

”Smart belysningsstyrning ger fler energibesparingar eftersom belysningen endast är på när den behövs. Det är mycket praktiskt att belysningen tänds när man kommer in en lokal istället för att behöva leta efter strömbrytare – och komma ihåg att släcka.”

Henri Isohätälä, VD, Kasvishovi

I kontorslokalerna och konferensrummen kan användarna justera belysningen själva utifrån behov och önskemål.

Bild: I kontorslokalerna och konferensrummen kan användarna justera belysningen själva utifrån behov och önskemål.

Viktiga resultat med belysningsförnyelsen

  • Fullständig belysningsförnyelse för utomhusområden och produktions-, lager- och kontorslokaler som en nyckelfärdig tjänst
  • Bekymmersfri belysning med ett avtal som omfattar fullständig garanti och underhåll i fem år
  • Förbättrade arbetsförhållanden, arbetssäkerhet och komfort
  • 73 % energibesparingar jämfört med tidigare belysning
  • 84 ton mindre CO2-utsläpp per år
  • Smart belysningsstyrning som ger ytterligare energibesparingar, flexibilitet och bekvämlighet

73%

ENERGIBESPARINGAR

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.