PRODUKTIV BELYSNING SOM TJÄNST

Intelligent belysning ger betydande energibesparingar och framför allt hjälper den att göra belysningen produktiv. Betydelsen av produktiv belysning för en fastighet och dess effektiva användning är upp till tio gånger större än energibesparingarna. Den effektiviserar användningen och sparar t.ex. in på rengöring, underhåll, livscykel-och underhållskostnader. Den viktigaste effekten av produktiv belysning är dess påverkan på människor, vilket gör den upp till 100 gånger mer fördelaktig än enbart energibesparingarna. Mervärden för affärsverksamheten inkluderar förbättrad produktivitet, effektivitet och kvalitet, minskning av fel, ökad trivsel och försäljning. GreenCare servicekoncept inkluderar en beräkning av genererat mervärde och dess fördelar.

PRODUKTIVITET OCH BESPARINGAR

Belysningens påverkan på organisationens totalkostnader är liten, men de ekonomiska fördelarna som den hjälper till att uppnå är betydande.

Effekterna av en MÄNNISKOORIENTERAD belysning:

 • Ökad produktivitet
 • Ökad försäljning
 • Ökade energibesparingar
 • Färre fel
 • Färre olycksfall
 • Lägre sjukfrånvaro

AVKASTNINGEN BÖRJAR MED ENKEL IDRIFTTAGNING

Turnkey belysning

1. Kartläggning och belysning planering

 • Belysningskartläggning och konsultering

 • Belysning- och styrningsplan

 • Avkastningsberäkning

 • Livscykelberäkning

 • Entreprenadberäkning

 • Belysning- och elplanering

2. Leverans, installation och idrifttagning

 • Installationsentreprenad

 • Styrningsentreprenad

 • Idrifttagning

 • Utbildning

 • Styrningsoptimering

 • Överlämnings- och mätningsprotokoll

3. Ljus som tjänst

 • Fjärrövervakning av belysning

 • Förebyggande korrigeringsåtgärder

 • Belysningsoptimering (Plus & Pro)

 • Programvaruuppdateringar (Plus & Pro)

 • Rapportering

 • Kundtjänst och teknisk support

 • Service och underhållstjänster

Be om återuppringning

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

AVKASTNING SOM UPPNÅTTS MED BELYSNING

Isojoen Konehalli Oy

”I vår verksamhet är rätt typ av belysning en viktig faktor som effektiviserar verksamheten. Betydelsen är stor på lagersidan när man slipper olycksfall och leveranserna kan skickas iväg på ett säkert sätt. En funktionell belysning påskyndar också arbetet när man ser vilka produkter och nummer som finns i hylländarna.”

Matti Vainionpää,
vice VD, Isojoen Konehalli Oy

Läs mer

Motonet

”I Motonets butiker ses belysning som en viktig förbättringsfaktor när det gäller handel. Till exempel behöver färgstark fiskeutrustning, kläder och motorcykeltillbehör visas på ett attraktivt sätt i butikerna, och belysning samt färgåtergivning är då viktiga faktorer. En tillräcklig allmänbelysning i butikerna uppnås genom LED-armaturer som är anpassade efter behovet.”

Tommy Juntunen,
projektchef, Motonet

Läs mer