SJUKHUSBELYSNING BIDRAR TILL VÄLBEFINNANDE

Sjukhus behöver alltid ljus, oavsett tid på dagen eller dag i veckan. Belysningen måste vara pålitlig och väldesignad, eftersom personalens arbetsförhållanden och patientsäkerheten måste bibehållas på en hög nivå varje timme, varje dag. Sjukhusbelysning påverkar inte bara allmän komfort, utan även människors hälsa och välbefinnande.

Olika sjukhuslokaler har olika syften. Det finns patientrum, forskningsanläggningar, korridorer och väntrum, laboratorier och receptioner – alla dessa kräver belysning anpassad efter deras behov. Samtidigt måste energieffektivitet tas med i beräkningen, eftersom belysning står för en väsentlig del av sjukhusens redan omfattande energiförbrukning.

FUNKTIONER FÖR HÖGKVALITATIV SJUKHUSBELYSNING:

Energieffektivitet. Den valda belysningstekniken och belysningsstyrningen spelar en viktig roll i kostnadsstrukturen för sjukhusunderhåll. Det finns många belysningspunkter, så det är bra att välja energieffektiv LED-teknik för armaturerna. Smart belysningsstyrning säkerställer att belysningen endast är på där och när det behövs.

Höga belysningsnivåer. Sjukhuspersonal behöver effektiv belysning för kontroller och forskning. Höga belysningsnivåer ökar personalens energinivå, vilket i sjukhusmiljö är direkt kopplat till patientsäkerhet och kvalitetsvård.

Bländningsfri. Belysningen måste vara bländningsfri i sjukvårdsmiljöer. I medicinska lokaler ser människor ofta upp i taket, eftersom patienter tillbringar en stor del av sin tid liggande på rygg i patientrum och i korridorer under transport. Bländningsfri belysning säkerställer att arbetet är säkert och miljön behaglig för patienterna.

Bekvämlighet. I väntrum skapar en mysig belysningsdesign en avslappnande atmosfär, som minskar patienternas stressnivåer och skapar goda förhållanden för att påbörja en behandling. Forskning visar att väldesignad belysning hjälper till att lindra rädsla och ängslighet.

Stödjer välbefinnande. I sjukhusmiljöer har användning av dygnsrytmbelysning med ändrande färgtemperatur och ljusintensitet fått positiva resultat. Belysning som fokuserar på människan har möjlighet att stödja välbefinnandet hos såväl patienter som skiftarbetare.

PÅLITLIG SJUKHUSBELYSNING ÖVERALLT

Vid design av sjukhusbelysning används ofta olika typer av belysningslösningar, för att säkerställa en kombination som fungerar bra i alla utrymmen. Med hjälp av bra belysning kan sjukhus främja hälsa och välbefinnande hos både patienter och personal.

Greenleds belysningslösningar lyfter byggnadens energieffektivitet till en ny nivå och förbättrar även komforten för personal såväl som patienter. Kontakta våra experter för mer information om sjukhusbelysningslösningar.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.