BUTIKSBELYSNING FÖRBÄTTRAR KUNDUPPLEVELSEN

Vikten av belysning understryks inom all handel. Väldesignad butiksbelysning eliminerar försäljningshinder och lockar till köp. Det är lättare att sälja produkter när kunden ser dem i rätt ljus.

Belysning som bidrar till försäljning. När produkterna ser bra ut och texterna på etiketterna är lätta att läsa, är det också lättare att handla. Butikens högkvalitativa belysning ger bra färgåtergivning och gör att produkterna ser lockande ut.

Rätt optik. I butiken behövs det mer belysning på hyllorna än i gångarna. I designen ges därför särskild uppmärksamhet till belysning av vertikala ytor. Med rätt val av optik förbättras belysningsprestandan för vertikala ytor betydligt.

Energieffektiv implementering. Kraftfulla LED-butiksarmaturer med smart belysningsstyrning ger upp till 70–85 % energibesparing jämfört med traditionell belysning.

Smart belysning ökar försäljning

Framgångsrik butiksbelysning startar utanför butiken. Det är trevligt att gå in i välbelysta butikslokaler, när entrén är snygg och kontrasterar dagsljuset i lämplig proportion.

Inuti butiken uppmuntrar smart belysning till köp. Till exempel kan logaritmisk styrning användas för belysningen, så att ljusnivåerna ökar när kunden närmar sig olika hyllor eller försäljningsområden. På så sätt kommer produkterna att sticka ut och kundens upplevelse förbättras.

Belysning kan också styra köpbeteenden. Belysningsnivå, optik och smart styrning påverkar vart kunderna vill gå härnäst och vilka produkter de vill uppmärksamma.

Mer besparingar med belysningsstyrning

Det är rörelse i butikslokaler nästan dygnet runt. Däremot kan aktivitetsnivån variera, och hela lokalen behöver därför inte vara belyst med full kraft hela tiden.

Mängden belysning optimeras ofta genom att använda dagsljuskompensation, rörelsesensorer och tidsschema. I butiken kan ljusnivåerna justeras automatiskt beroende på om butiken är öppen eller om exempelvis påfyllning i hyllor eller städning pågår. I andra delar av fastigheten säkerställs att belysningen endast tänds vid behov.

Smart belysning ger viktig information till den fastighetsansvarige. Den kan öppna en översikt över användningsnivån för lokalerna och berätta om belysningens underhållsbehov. Det smarta systemet kan hjälpa till att hantera belysningen för ett antal butiker via fjärrstyrning, och kan även integreras i byggnadens automationssystem.

Långsiktig och bekymmersfri butiksbelysning

Greenled erbjuder effektiva belysningslösningar som bidrar till försäljning för butikens alla mål, från livsmedelsbutiker till specialbutiker. Vårt bekväma turnkey koncept garanterar en högkvalitativ belysningslösning från design hela vägen till installation och underhåll.

Locka in kunder i butiken, framhäva produkterna, uppmuntra köp och skapa en god atmosfär. Smart LED-belysning är flexibel och anpassar sig efter butikens behov.

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.