Hem

SE PRODUKTIVITET I ETT NYT LJUS

Öka effektiviteten, miljöfördelarna och tidsvärdet. Färre fel och underhållsproblem, och lägre frånvaro. Fördelarna med människoorienterad belysning är obestridliga. Det handlar om produktivitet.

Den nya GreenCare-tjänsten gör fördelarna med smart belysning lättillgängliga för ditt företag.

TURNKEY BELYSNING

Enkelt att uppnå en belysning. En aktör och ansvarsperson. Spara tid och pengar.

1. KARTLÄGGNING OCH BELYSNING PLANERING

2. Leverans, installation
och idrifttagning

3. Ljus som tjänst