OBJEKTANPASSAD BELYSNING

Belysningens styrsystem och led-armaturerna måste väljas rätt för att slutresultatet skall bli en behovsstyrd, intelligent belysningslösning.

Den ger förbättrad arbetseffektivitet och produktivitet, bättre säkerhet och miljöer med ökad trivsel för alla brukare.

Sök