Kundvänligare och attraktivare affär med hjälp av belysning

Man satsar mer än tidigare på kundupplevelsen i daglighandeln. Lokalerna ska vara hemtrevligare, attraktivare – och bättre belysning. SOK har inom en kort tid genomfört ett flertal stora belysningsprojekt i Prismaaffärerna och i S-marketaffärerna runt om i landet.  På kort tid har Greenled blivit en pålitlig leverantör av belysningslösningar för S-gruppen.

Belysningsexperten Tuomas Mauno bedömer att upplevelsen av samarbete är viktig när belysningen i S-gruppens nya objekt planeras. ”Vi har skapat flera objekt för SOK, så vår förståelse för SOK:s koncept gällande belysningslösningar och belysningskrav har fördjupats. Det är mycket viktigt att beakta alla kundens önskemål i planeringsskedet”, säger Mauno.

De gamla T8-ljusrören i S-Market Lovisa byttes ut mot ny LED-belysning i samband med projektet. Samtidigt förnyades också belysningen på gårdsområdet. Genom energibesparingarna på 67 % producerar den miljövänliga lösningen årliga inbesparningar på närmare 17 000 euro, när de minskade service- och underhållskostnaderna räknas med. Belysningens koldioxidutsläpp minskar med 42 ton på årsnivå.

67%

energibesparing

Minskning av de årliga CO2-utsläppen: 42 ton

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.