HAMNBELYSNING

Logistikföretaget, som har sin verksamhet i hamnen, bytte till intelligent ledbelysning. Den ledupplysta arealen uppgår redan till mer än 40 000 m2. Greenleds lösning mötte kundens behov i det att Greenled fick ansvara för belysningsomställningen ända från planeringen till genomförandet. På grund av den täta trucktrafiken i hamnhangarerna var det nödvändigt att göra en noggrann kartläggning av behoven och hur lokalerna utnyttjades för att kunna garantera en lösning som både var användarvänlig och bra ur arbetsskyddssynpunkt.

Med hjälp av DALI-styrning och rörelsedetektorer uppnådde den nya belysningen anmärkningsvärda besparingar på drygt 70 %. Responsen från användarna har varit positiv: belysningen bländar inte och styrningen uppfyller behoven. Styrningen ger märkbara tilläggsbesparingar då t ex en truck kör in genom dörren. Då tänds inte belysningen med full effekt i hela hallen utan endast inom det område, där det pågår verksamhet. I de höga hamnhangarerna löstes belysningen med hjälp av Sigma-armaturer och i de lägre hallarna användes ECO E II 92 W-armaturer. Gårdsplanen och väggarna lystes i sin tur upp med hjälp av armaturer från Sirius-familjen.

 

70%

ENERGIBESPARINGAR

Ändamålsenlig belysning och styrning

 

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.