BESPARINGAR PÅ TIOTUSENTALS EURO PER ÅR

Den rikstäckande, finländska busstrafikentreprenören Matkahuolto gick över till avancerad, intelligent belysningsteknik i sina bussterminalbyggnader. För implementeringen av den nya belysningen i sin helhet ansvarade Greenled Oy, då de uttjänta lysrörsarmaturerna skulle bytas ut mot hållbara alternativ. Valet av ersättningsarmaturer föll på produktfamiljen Eco E. Helhetslösningen kompletteras av Osrams belysningsstyrsystem ENCELIUM™, som väsentligt förbättrar användbarheten i de belysta utrymmena och samtidigt skapar betydande besparingar vad gäller energiförbrukningen.

Ett centralt mål för förnyelsen av belysningen var minskad energiförbrukning. Greenleds belysningslösning ger kunden energibesparingar motsvarande tiotusentals euro per år. Energibesparingen ligger på i storleksordningen 75 % i de olika utrymmena. Kundens urvalskriterier var att Greenled var inhemskt och kunde erbjuda en helhetslösning, där Greenled tog heltäckande ansvar för planeringen och implementeringen av den nya belysningen. Också det förväntat minimala behovet av underhåll och belysningens långa hållbarhet vägde till förmån för den valda lösningen.

75%

ENERGIBESPARINGAR

Avancerad styrning

 

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.