ORDNING PÅ PRODUKTSORTIMENTS 50 000 ARTIKLAR MED LJUS

På femtio år har ett import-, grossist- och detaljhandelsföretag, med en omsättning på mer än 120 miljoner euro, byggts genom målmedvetet arbete. Med beslutsamhet använder företaget också ljus för att förstärka sin lagerverksamhet – varmt välkommen att lära dig mer om Isojoen Konehalli!  

Familjeföretaget, som startades i Österbotten i slutet av 1960-talet, har tagit ett stort språng framåt på två generationer. Vad som började som en liten underhållsverkstad för jordbruk är nu en stor importör av verktyg och reservdelar samt en butikskedja med fler än 130 återförsäljare. Effektiv lagring och logistik spelar en nyckelroll i den dagliga driften av denna stora finska framgångshistoria.

Ljus gör arbetet mer effektivt och förbättrar säkerheten

100 personer i två olika skift ser till att varorna som beställts från Isojoen Konehalli Oy anländer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Tillförlitligt, ansvarsfullt och effektivt, som företagets värderingar lovar. För att säkerställa allt detta har ljus en större betydelse än man skulle tro.

”I vår verksamhet är rätt typ av belysning en viktig faktor som effektiviserar verksamheten. Betydelsen är stor på lagersidan när man slipper olycksfall och leveranserna kan skickas iväg på ett säkert sätt. En funktionell belysning påskyndar också arbetet när man ser vilka produkter och nummer som finns i hylländarna.”

Matti Vainionpää, vice VD, Isojoen Konehalli Oy

Behovet av snabbhet, effektivitet och säkerhet är lättare att förstå med siffror. Sortimentet i det moderna logistikcentret i Kauhajoki består av 50 000 olika produkter som importeras från fler än 30 olika länder. Lagringsutrymmet för små tillbehör, skrymmande reservdelar och många andra artiklar uppgår till 37 000 kvadratmeter och 47 000 pallplatser.

Varuflödet till och från centrallagret är nästan konstant och allt måste fungera utan problem varje dag. På centrallagret i Kauhajoki utgjorde de föråldrade och något farliga lamporna, där lysrören måste bytas relativt ofta, en utmaning.

Intelligent ljus med hjälp av Greenled

Den föråldrade belysningen på Isojoen Konehalli Oys logistikanläggningar i Kauhajoki förnyades med hjälp av Greenled. Vi fick hjälp av en långvarig samarbetspartner som har samarbetat med oss i kedjans butiker i nästan ett decennium. En bekant aktör känner kundens behov och kan hjälpa till med lämpliga belysningslösningar.

 ”När belysningen förnyas bygger allt på en fungerande belysningsplan. Vilken typ av belysning ska finnas i lagerutrymmet och vad kan åstadkommas med denna belysning. Förutom säkerhet och noggrannhet är belysning också viktigt för välmående på arbetsplatsen. Det är bekvämare att arbeta på en väl upplyst plats med naturligt ljus, och det är något vi verkligen investerat i.”

Matti Vainionpää, vice VD, Isojoen Konehalli Oy

Belysningsförnyelsen som genomfördes som Turnkey-tjänst var ett omfattande projekt, som innebar att 3500 föråldrade armaturer ersattes med modern LED-teknologi. Arbetsmängden ökade med 500 armaturer då lagerutrymmet expanderades med en ny byggnad. Allt detta gjordes av Greenleds professionella installatörer på bara två veckor.

Isojoen Konehalli Oy har de senaste åren målmedvetet investerat i att förbättra belysningen, och LED-belysning har installerats i alla företagets fastigheter för att spara energi och öka belysningseffektiviteten. LED-belysning är ett mer miljövänligt alternativ, i synnerhet för att den minskar elförbrukningen, vilket sparar både pengar och miljö.

Förutom energibesparingar effektiviseras och optimeras verksamheten i stora logistikanläggningar genom automatisering. På Kauhajoki logistikcenter innebär detta till exempel effektiv logistik med hjälp av en automatisk insamlingslinje. Tekniken sköter arbetet och människan övervakar. Detsamma gäller för belysning. Automatiska rörelsedetektorer tänder ljuset på rätt plats när det behövs. Smarta lösningar för belysning säkerställer att de anställda kan göra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

  • Belysningsförnyelse som Turnkey-tjänst + belysning för nybyggt logistikutrymme på 37 000 m2
  • Betydande energibesparingar uppnåddes i Kauhajokis centrallager med hjälp av ny belysning jämfört med den gamla belysningen
  • Närvarosensorer i fastigheten kontrollerar att belysningen används vid behov, dessutom används höglägessensorer
  • Besparingar och intelligent belysningsstyrning med styrningssystemet DALI ENCELIUM, så exempelvis varje hyllgång kan styras separat

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.