Hållbar och energieffektiv logistikbelysning

Smarta belysningslösningar gör stor skillnad i logistikutrymmen. Med rätt belysningsval kan logistikchefer göra stora energibesparingar, undvika misstag och förbättra arbetsförhållandena i anläggningen.

Läs om hur Ferrometal uppnådde energibesparingar på 74 % och förbättrade arbetssäkerheten och komforten genom att investera i smart logistikbelysning.

Energieffektivitet, komfort och hållbarhet

I den baltiska regionen är Ferrometal känt som en branschledande leverantör av fästen och andra små tillbehör för montering och installation av kunders slutprodukter. Genom det bredaste produktsortimentet inom området säkerställer företaget att produkterna snabbt kan hittas och levereras till kundernas produktionsanläggningar eller arbetsplatser i rätt tid. Företaget har omkring 45 000 lagerförda artiklar och 15 000 pallplatser i sitt lager i Nurmijärvi, Finland.

I sin verksamhet försöker Ferrometal att göra saker på ett mer miljövänligt sätt. Som en förbättringspunkt bestämde sig företaget för att modernisera belysningen i sitt 10 000 m2 stora lager. Den tidigare belysningslösningen var en kombination av flermetallampor och lysrör som använde massor av energi och därmed kostade mycket pengar. Uppdateringen till modern LED-belysning sågs som ett mer energieffektivt, hållbart och miljövänligt val.

Förutom miljöaspekterna drev förbättrad arbetsplatskomfort på beslutet om att förnya belysningen. Den föregående belysningen orsakade en viss störande bländning som påverkade inlastning och utlastning av artiklar i de höga hallarna. Med en bättre, mer noggrann och smartare belysning ville ledningen undvika misstag och förbättra arbetssäkerheten och komforten i lokalerna.

”Vi ville förbättra ljusnivåerna och ljuskvaliteten. Nu kan vi se hyllskyltarna bättre och även på högre höjder, vilket hjälper oss att undvika utlastningsmisstag.”

Jan Seipell, logistikchef, Ferrometal

Med ny belysning hoppades Ferrometal även på att minska behoven av belysningsunderhåll. Tidigare behövde armaturerna bytas ofta och de tog lång tid att hantera. Dessutom innebar trasiga armaturer och mörka hörn i lagerlokalen ytterligare en säkerhetsrisk.

Smart logistikbelysning

Greenled levererade Ferrometals nya belysningslösning som en nyckelfärdig tjänst inklusive belysningsdesign, installation och idrifttagning. Byggnaden är nu belyst med Greenleds energieffektiva LED-armaturer och utrustad med smart DALI-baserad belysningsstyrning.

De energieffektiva armaturerna i kombination med smart belysningsstyrning hjälper Ferrometal att uppnå betydande energibesparingar. I lokalerna används rörelsedetektorer för att slå på, stänga av och dämpa armaturerna beroende på varje utrymmes användning.

Under arbetsdagar mellan kl. 06.00 och 22.00 hålls belysningen i de stora lagren på en underhållsnivå som ökas automatiskt när någon kommer in i en gång till fots eller med gaffeltruck. På så sätt är de tre hallarna aldrig upplysta med full kraft. Istället ökas belysningen när ljuset behövs och energibesparingarna i logistikrummen maximeras.

De energieffektiva armaturerna i kombination med smart belysningsstyrning hjälper Ferrometal att uppnå betydande energibesparingar.

Bild: Gångarna i lagret är utrustade med rörelsedetektorer för att minimera belysningens energiförbrukning.

Med armaturer av hög kvalitet kunde Ferrometal även förbättra arbetsplatsens säkerhet och komfort. Totalt sett är ljusnivåerna nu högre än innan och belysningen är jämn och bländningsfri. De anställda märkte förbättringarna direkt:

”Direkt efter belysningsförnyelsen tackade våra anställda oss. Den nya belysningen uppfattades som ljusare och bättre och arbetsmiljön kändes mer bekväm.”

Jan Seipell, logistikchef, Ferrometal

Efter den lyckade belysningsförnyelsen i logistiklokalerna bad Ferrometal Greenled att leverera ytterligare ett belysningsprojekt åt dem. Idag används Greenleds lösningar även i Amica-matsalen och för korridorsbelysningen i Ferrometals kontorslokaler.

Belysningsförnyelsen i ett nötskal: viktiga resultat

Greenled levererade en modern belysningslösning som en nyckelfärdig tjänst till Ferrometal:

  • En miljövänlig, hållbar belysningslösning
  • Minimerade behov av belysningsunderhåll
  • 74 % energibesparingar för belysning
  • 55 ton mindre CO2-utsläpp per år
  • Förbättrad arbetsplatssäkerhet och komfort
  • Förre utlastningsmisstag

74%

ENERGIBESPARINGAR

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.