De gröna hjulen rullar

Transportbranschen är numera tvungen att mycket noga följa med miljökonsekvenserna av hela sin affärsverksamhet. Det 60-åriga företaget Ahola Transport hör till de största i de nordiska länderna och företaget har redan i flera år målmedvetet arbetat för miljöns bästa. Den nyligen publicerade miljörapporten för 2017 visar att företaget har lyckats utmärkt i sitt arbete. Ahola Transports bränsleförbrukning per tonkilometer ligger tydligt under genomsnittet. Till den här framgången har uppföljningen av bränslekonsumtionen per fordon, dynamiska logistiklösningar och en ruttplanering i realtid bidragit.

Green Wheels är Ahola Transports namn på bolagets ISO 14001 -certifierade miljöarbete.

Greenled igen är Ahola Transports val av leverantör för belysningssystemet i fordonshallen. Högtrycksnatriumbelysningen i hallen hade redan nått slutet på sin livscykel och det orangefärgade ljuset som den producerade räckte inte till. Det nya energieffektiva LED-belysningsystemet levererades nyckelfärdigt och installerades av Greenleds installatörer. Hallens nya dali-sensorer styr belysningen med beaktande av dagsljus, rörelse och närvaro.

Resultatet var ett system bestående av finländska LED-lampor som erbjuder marknadens bästa nyttoförhållande och styrningen av dem. Anläggningarnas livscykel baserar sig på standarderna IES LM-80- och TM-21.

84%

energibesparing

Gröna hjul, gröna ljus.

Inbesparning under belysningens garantitid: 41 300 euro.

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.