Optimerad belysning för en stor logistikanläggning

Logistik och lagerhantering är viktigt för en modern butiks framgång. Varor flyttas endast när det behövs. Intäkter och kostnader visar vägen för optimering av varuflödet. Samma logik gäller för belysning i logistikanläggningar – ett smart styrsystem i bakgrunden optimerar belysningen. Belysningen är bara på när den behövs.

Läs mer om den storskaliga belysningsreformen hos Broman Logistics och det lyckade resultatet.

Belysningsutmaningar i logistikanläggningar

Broman Logistics är Broman Groups logistikföretag. Den här framgångsrika koncernen är mest känd för sina butikskedjor Motonet och AD VaraosaMaailma.

Broman Logistics logistikcenter ansvarar för att optimera inköp, import och lagerhållning för butiker över hela Finland, och spelar därmed en viktig roll i företagets verksamhet. Det stora logistikcentret i Hyvinkää byggdes 2010 och omfattar 43 000 kvadratmeter. Under 2018 förvärvade Broman Logistics ett centrallager i Kerava på 19 000 kvadratmeter.

Centrallager är stora och utmanande anläggningar när det gäller belysning. Exempelvis i lagret i Hyvinkää gör de höga hyllorna, långa gångarna och ett tak som är hela 12 meter, att det är svårt att installera och underhålla armaturer och att få tillräckligt med ljus i varje hörn av lagerlokalen. De trånga gångarna med hyllor, kontorslokalerna på två våningar och lastkajerna fungerar som hubbar för flöden av varor som var och en har sina egna krav på effektiv belysning. För att inte tala om truckladdningsområdet, robotområdet, avfallsrummet, de sociala utrymmena och många andra ställen som kräver belysning i den enorma fastigheten.

Utmaningarna med tidigare belysning i Broman Logistics lager kan sammanfattas i tre punkter: otillräckligt ljus, höga energi- och underhållskostnader för belysning samt dålig belysningsstyrning. På vissa platser var det tillräcklig belysning, medan arbetsstationer på andra ställen var relativt mörka. Som helhet var belysningen inte optimal för alla utrymmen och uppgifter.

Belysningsoptimering med Greenled

Inom Broman Group har det funnits en mycket bestämd vilja att förbättra belysningen i samtliga lokaler. På senare år har belysningen i alla koncernens egna fastigheter ersatts av LED-belysning för att spara energi. I logistikanläggningen i Hyvinkää ansvarade en pålitlig partner för belysningsreformen. Samma partner hade redan använts i Motonet-kedjans butiker, så koncernen hade stor erfarenhet av samarbetet.

”När du beställer belysning för eget bruk planerar du rätt belysningen och letar efter den bästa lösningen. I Hyvinkää testades olika tillverkare och till slut valdes Greenled, vilket visade sig vara ett bra val. Belysningen är inte knuten till ett märke, istället är det funktionerna som styr och Greenled har gjort bra ifrån sig i det avseendet.”

Tommy Juntunen, projektchef, Broman Group

I Hyvinkää krävdes noggranna tester och bakgrundsarbete, särskilt i höga utrymmen med gaffeltruckshyllor upp till 12 meter, för att få enhetlig belysning hela vägen ned. Det faktiska arbetet startade med försöksinstallationer och belysningselmätningar samt noggrann planering och schemaläggning som underlag. Belysningsreformen i centrallagret i Hyvinkää genomfördes i fyra steg och nu är alla 43 000 kvadratmeter upplysta av Greenled.

Förutom ljus spelar intelligensen bakom belysningen en viktig roll i logistik- och lagerfastigheter. Ett smart belysningsstyrningssystem optimerar belysningen efter behov och användning. Ett konkret exempel på fördelarna med detta är de mindre använda områdena i lagret. Lampor som drivs med rörelsedetektorer tänds bara när det finns rörelse i dessa områden. Samma intelligens används i lagrets kontorslokaler. När en person tar rast släcks belysningen automatiskt och energibesparingar uppnås.

”Det är viktigt att belysningen i lagerlokalerna endast är tänd när det behövs och detta är en stor förändring jämfört med tidigare. Gaffeltruckar och olika maskiner som arbetar i lagret samt medarbetare, tänder belysningen när de går in i gångarna mellan hyllorna. Belysningen är på en kort stund och släcks när rörelsen i området upphör.”

Tommy Juntunen, projektchef, Broman Group

Moderna belysningsstyrningssystem innebär att enskilda armaturer kan justeras, även från huvudkontoret. På, av, dimning – så enkelt är det att styra belysningen i hela byggnaden. Intelligensen i bakgrunden rapporterar även felaktigheter i armaturer samt andra problem, enkelt och direkt till belysningsstyrningens gränssnitt.

Handelssektorn genomgår en förändring och logistik och lagerhantering spelar en allt viktigare roll i framtiden med onlineshopping. Broman Groups varor anländer från hela världen till ett lager, varifrån de distribueras enligt butikskedjans behov. För att komplettera logistikanläggningen i Hyvinkää har Broman Group även förvärvat Anttilas tidigare centrallager i Kerava. De första förbättringarna som redan gjorts i fastigheten innefattar en omdesign av belysningen med det smarta belysningsstyrningssystemet Osram ENCELIUM™. Dessa förbättringar genomfördes också tillsammans med Greenled.

Broman Logistics centrallager i Hyvinkää och Kerava – åtgärdssammanfattning

  • Omfattande belysningsreform för lageranläggningar på 43 000 m2 och 19 000 m2
  • I centrallagret i Hyvinkää har energibesparingar på 65 % uppnåtts med den nya belysningen jämfört med den gamla belysningen
  • Förutom inomhusbelysning har fastigheternas utomhusbelysning också förnyats
  • Ny belysning för höga hyllor i det automatiska lagret som belyser hyllutrymmen på upp till 30 meter
  • Rörelsedetektorer genom hela fastigheten i källar-, förvarings- och kontorslokaler, samt dagsljussensorer och mikrovågsdetektorer

65%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.