Encelium maximerar besparingarna för Postis logistikcentral

Nästan 400-åriga Posti är ett tjänsteföretag vars syfte är att erbjuda kunderna marknadens intelligentaste och mest kundorienterade lösningar för post och logistik. Posti sysselsätter över 20 000 yrkeskunniga och erbjuder tjänster i 11 länder.

Hela postbranschen befinner sig i en historiskt sett stor omvälvning och därför har Posti dragit upp riktlinjer för en strategisk målmedveten reform. Posti eftersträvar en tillväxt för webbhandeln och dess lösningar, logistiska helhetslösningar från transport till intern logistik samt med tanke på helt nya lösningar.

Logistikcentralen i Vanda behöver ett nytt belysningssystem. Greenleds belysningsexpert Erto Ollila fördjupade sig i frågan på ort och ställe, utförde mätningar och lämnade ett förslag till Posti. ”Omega LED-lampor är den absolut bästa lösningen på utrymmen över 10 meter. För styrningen av belysningen rekommenderade jag Osram Encelium. Med hjälp av den kan man till exempel justera den önskade belysningsmängden för olika områden. Med det grafiska användargränssnittet Polaris får man ut konsumtions- och felrapporter, tidsprogram för kalendrar och man kan styra belysningsområdena.”

Som slutresultat av projektet får logistikcentralen ett nyckelfärdigt system som sparar enormt med energi jämfört med det gamla systemet: 90 %. Ekonomiskt innebär det här inbesparingar på 180 000 euro per år med beaktande av administrationskostnader. Dessutom ökar en belysning som kan justeras från område till område säkerheten i arbetet, smidigheten i arbetet och även lönsamheten betydligt.

90%

energibesparing

Smidig logistik effektivare och tryggare

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.