Smart logistikbelysning: Fallet Huhtamäki

I logistiklokaler med höga tak och höga kostnader för energiförbrukning spelar belysning en stor roll för arbetsplatssäkerhet och energieffektivitet. Läs om hur Huhtamäki Foodservice Nordic uppnådde fantastiska energibesparingar på 88 % och förbättrade arbetsförhållandena i sitt logistikcenter genom att investera i smart belysning.

Utgångsläget

Huhtamäki är en global leverantör av livsmedelsförpackningar. Företaget är baserat i Esbo, Finland, med 76 tillverkningsenheter och 24 försäljningskontor i 34 länder. Huhtamäki Foodservice Nordic har en fabrik och ett logistikcenter i Hämeenlinna, södra Finland.

Logistikcentret i Hämeenlinna är ett stort lager med högt i tak och flera långa gångar. Förutom lagret har byggnaden ett separat lastningsområde. Under 2017 varierade ljusnivåerna i logistikrummen mellan 143 till 300 lux. Då var lagret belyst med högtrycksnatriumlampor och lastningsområdet med lysrör.

Även om det var tillräckligt med ljus i vissa områden, var ljusnivåerna ojämna och belysningslösningen var inte optimal för att utföra arbetsuppgifterna i lokalen. Personalen hade problem med att läsa texter och belysningen orsakade viss störande bländning. Dessutom var ojämna elektricitetsbelastningar en utmaning.

Energieffektivitetsmässigt fanns det utrymme för förbättringar. Med bristande belysningsstyrning brann armaturerna i logistikrummen hela tiden med full kraft. I den bästa av världar är belysningen bara på om och när belysning behövs.

Kundens vision

Eftersom de tidigare armaturerna börjat nå slutet av sin livscykel, beslöt Huhtamäki sig för att modernisera belysningen i sina logistikrum. Med en ny LED-belysningslösning och belysningsstyrsystem var kundens mål att:

  • Förbättra arbetsplatssäkerhet och komfort
  • Minimera belysningens underhållsbehov
  • Optimera energiförbrukning och uppnå besparingar
  • Investera i hållbar belysning med ett grönare fotavtryck

Den smarta belysningslösningen

Greenleds belysningslösning för Huhtamäki Foodservice Nordic var en kombination av smart belysningsdesign, armaturer av hög kvalitet och anpassningsbar belysningskontroll.

Högtrycksnatriumlamporna i lagret ersattes av Greenleds Omega-armaturer och alla lysrör vid lastningskajen ersattes med Gamma-armaturer. Belysningsnivåerna i båda områden uppnår nu EU-standarder och säkerställer tillräcklig belysning för arbetsuppgifterna i lokalen.

Armaturernas optik valdes för att passa det höga takutrymmet med långa gångar. Särskild uppmärksamhet gavs åt de vertikala ytorna för hyllorna, som nu är mycket ljusare samtidigt som bländning hålls till ett minimum. Från att ha kämpat med att läsa text i ett orange ljus rapporterar nu både truckförare och förmän en betydande förändring i belysningens nivå och ton.

”När du sitter i förarsätet måste du se exakt var gafflarna är. Du kan inte kisa när du lyfter och sänker tunga laster nära taket. Den nya LED-belysningen är bländfri, vilket är oerhört viktigt för oss.”

Olli-Pekka Rokkanen, ansvarig för elektriskt arbete
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy, Hämeenlinna

Smart logistikbelysning: armaturernas optik valdes för att passa det höga takutrymmet i lagret med långa gångar. Särskild uppmärksamhet gavs åt de vertikala ytorna för hyllorna, som nu är mycket ljusare samtidigt som bländning hålls till ett minimum.

Bild: Armaturernas optik valdes för att passa det höga takutrymmet i lagret med långa gångar. Särskild uppmärksamhet gavs åt de vertikala ytorna för hyllorna, som nu är mycket ljusare samtidigt som bländning hålls till ett minimum.

Förutom med Greenleds armaturer så utrustades logistikrummen med närvarosensorer som automatiskt släcker och tänder belysningen för att minska energiförbrukningen. Med tiotalet gångar som varierar i användningsnivå bidrar användningskontrollen i hög grad till besparingarna. Som bäst har sensorerna för användningskontroll medfört energibesparingar på 50 % i gångar med mindre trafik.

Greenled installerade belysningshanteringssystemet OSRAM ENCELIUM™ för att omfatta hela det upplysta området. Kunden valde ENCELIUM™-systemet eftersom det gör att de kan justera belysningen via det visuella gränssnittet i den interaktiva 3D-programvaran Polaris och se detaljerade rapporter över energiförbrukningen. ENCELIUM-systemet underlättar beställning, användning och dataanalys för belysningsinstallationen och ger omfattande kontroll över hela belysningssystemet via fjärråtkomst, däribland energiövervakning.

Rapporterna för belysningshanteringssystemet ENCELIUM™ visar betydelsen av användningskontroll.

Bild: Rapporterna för belysningshanteringssystemet ENCELIUM™ visar betydelsen av användningskontroll. I just den här gången med mindre trafik har användningskontrollen (OCS) gett energiförbrukningsbesparingar på 50,52 %.

Jämfört med föregående belysning sparar de nya LED-armaturerna kunden 66,15 % i energikostnader. Förutom det har sensorerna för användningskontroll tillfört ytterligare besparingar på 21,98 %. Totalt sett har Huhtamäkis logistikcenter i Hämeenlinna uppnått energibesparingar på 88,13 % med sin nya belysningslösning.

”Våra förväntningar överträffades och vi är nöjda med vår belysningslösning. Belysningshanteringssystemet ENCELIUM™ ger oss flexibilitet, eftersom vi har friheten att justera belysningsnivåerna. Med hjälp av de detaljerade rapporterna kan vi visa precis hur mycket vi sparar med den nya belysningen och utveckla vår energieffektivitet ytterligare.”

Olli-Pekka Rokkanen, ansvarig för elektriskt arbete
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy, Hämeenlinna

Den nyckelfärdiga tjänsten

Hela belysningslösningen levererade som en nyckelfärdig tjänst av Greenled, inklusive planering, leverans, installation och beställning. Som ett resultat har Huhtamäki Foodservice Nordic nu en hållbar belysningslösning i sina logistiklokaler. Den nya lösningen sparar mycket energi åt dem och ännu viktigare, förbättrar arbetsplatssäkerhet och komfort i lokalerna.

”Att arbeta med en leverantör av nyckelfärdiga tjänster var viktigt för oss. Hela processen var smidig, från planering till leverans och frigjorde resurser på vår sida. Utifrån mina erfarenheter skulle jag rekommendera Greenled som leverantör av belysningslösningar.”

Olli-Pekka Rokkanen, ansvarig för elektriskt arbete
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy, Hämeenlinna

88%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.